vodilna slika

Kabinet župana

Sedež Kabineta župana je v mestni hiši, rotovžu, na naslovu Glavni trg 7.

Kabinet župana nudi podporo županu pri njegovem delu, organizira protokolarne aktivnosti, informira občane in predstavlja njihov prvi kontakt pri iskanju storitev Mestne občine Novo mesto.

Kontakt:

Zaposleni

priimek in ime delovno mesto email telefon mobilni tel.
tajništvo 07 39 39 244 /
vratar 07 39 39 335 /
KRAMAR Urban vodja kabineta župana 07 39 39 341 031 815 360
RETAR Meta vodja kabineta župana (trenutno odsotna) /
ČAMPA PAVLIN Manca svetovalka za komuniciranje 07 39 39 257 031 343 903
DŽELADINI Vanesa strokovna sodelavka VII/1 - za področje protokola, mednarodnega sodelovanja in odnosov z javnostmi 07 39 39 233 /
GABRIČ SIMON Monika višja svetovalka za odnose z javnostmi (trenutno odsotna) /
mag. BORŠIĆ Sandra podsekretarka za protokolarne zadeve 07 39 39 253 /
mag. JAKOPIN Nataša višja svetovalka - svetovalka za protokol in mednarodne odnose 07 39 39 239 /
SRŠEN Saša koordinator VII/1 - pripravnik 07 39 39 264 /
ŠUŠTARŠIČ Danica tajnica župana 07 39 39 244 /
ŽUNIČ FABJANČIČ Peter višji svetovalec za informiranje 07 39 39 256 /