zemljevid krajevnih skupnosti

Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 19. 09. 2017

Ustanovitev stavbne pravice in služnosti na nepremičnini v Brusnicah.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi na podlagi 3. odstavka 55. člena in 4. odstavka 56. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji ) namero o ustanovitvi stavbne pravice in služnosti na nepremičnini parc. št. 2560/3 k.o. 1479 Brusnice z neposredno pogodbo.

 

novice