Krajevna skupnost Žabja vas

ZNC Krka, Šentjernejska cesta 6
8000 NOVO MESTO
Email: ks.zabja.vas@novomesto.si

Uradne ure:

Dostopnost na tel. številki 070 110 380

Ponedeljek od 15 do 19 ure.

Sreda od 14 do 19 ure.

Ali po e-pošti: predsednikks@gmail.com

predstavitev

Naselja: Novo mesto z ulicami: Avšičeva ulica, Drgančevje, Drejčetova pot, Kandijska cesta s hišnimi št. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 in 85, Knafelčeva ulica s hišnima št. 25 in 27, Lobetova ulica, Na Lazu, Na Skali, Na Tratah, Pot ...

vodstvo

Predsednik sveta:
Robert Sotler, predsednikks@gmail.com

Nagovor predsednika KS

Podpredsednik sveta:
Andrej Kastelic

Tajnik:
Matija Šega

Člani sveta:

Marta Medle

Polonca Centa

Emil Pureber

Branko Gregorič

 

Seje sveta KS Žabja vas

12. Seja sveta KS

11. Seja sveta KS

10.Seja sveta KS

9. Seja sveta KS

8. Seja sveta KS

7. Seja sveta KS

6. Seja sveta KS

5. Seja sveta KS

4. Seja sveta KS

3. Seja sveta KS

2. Seja sveta KS

Konstitutivna seja

več >

zemljevid krajevnih skupnosti

zemljevid krajevnih skupnosti

novice iz krajevnih skupnosti

26. oktober, KS Žabja vas

Nevarni udor zemljine na sprehajalni gozdni poti

Na sprehajalni gozdni poti, ob ulici Drejčetova pot za komunalni zabojniki, so krajani opazili večji udor zemljine, ki predstavlja nevarnost za poškodbe sprehajalcev in kolesarjev.

več >

23. oktober, KS Uršna sela

Adaptacija JP na Ljubnu

V okvirju programa za sofinanciranje projektov KS v MO Novo mesto je adaptirana makadamska JP na Novem Ljubnu v dolžini 190 m.

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Prenova javne razsvetljave v KS se je pričela!

V KS bomo v roku dveh let na ulicah zamenjali javno razsvetljavo povsod tam, kjer na drogove še niso bile nameščene varčne LED luči.

več >

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

15. oktober, KS Majde Šilc

KAKOVOST ZRAKA

Dnevne meritve kakovosti zraka na vremenski postaji v naši KS

več >

12. oktober, KS Majde Šilc

NOVE SVETILKE

Na Ul. Marjana Kozine in Majstrovi ulici bodo nove svetilke

več >

09. oktober, KS Prečna

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za Športno-rekreacijski park Češča vas

Dne 9. 10. 2020 se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) Športno-rekreacijski park Češča vas. Z OPPN se določajo pogoji za urejanje objektov in ureditev znotraj športno-rekreacijskega parka v Češči vasi.

več >

02. oktober, KS Majde Šilc

SVETNIŠKE POBUDE

Mag. Adolf Zupan je podal svetniške pobude

več >

16. september, KS Žabja vas

CELOSTNA PODOBA ZBIRNIH MEST ZA KOMUNALNE ODPADKE

Izpolnjujemo programsko zavezo Sveta KS Žabja vas in pričela se je postopna ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke, pri čemur nam izdatno pomaga podjetje Komunala d.o.o..

več >

16. september, KS Žabja vas

IGRANJE KOŠARKE SEDAJ MANJ MOTEČE ZA SOSEDE

Ob izgradnji Športnega parka so bile, zaradi pravil pri izbirah iz naslova javnega razpisa, na kovinska stojala nameščene cenejše košarkaške table z obroči. Zaradi tankih tabel so žoge ob odboju povzročale moteče zvoke, kar je zelo motilo bližnje stanovalce hiš.

več >