zemljevid krajevnih skupnosti

Prostovoljne delovne akcije, ki jih je organizirala Krajevna skupnost Otočec v letu 2016

datum: 31. 12. 2016

PROSTOVOLJNE DELOVNE AKCIJE, KI JIH JEORGANIZIRALA KRAJEVNA SKUPNOST OTOČEC V LETU 2016

V septembru in oktobru 2016 je KS Otočec organizirala tri prostovoljne delovne akcije v krajevni skupnosti. Najprej so se prostovoljci lotili čiščenje brežine pred širitvijo in asfaltiranjem pešpoti Dobrava – Krožna pot. Ostali dve delovni akciji sta se odvijali na »starem nogometnem igrišču« na Pluski. Počistiti in pospraviti je bilo potrebno teren ob igrišču in ga pripraviti za pričetek gradbenih del za novo nogometno igrišče s stezami za tek. Pred pričetkom del smo morali odstraniti še nekaj dreves, ki so bila v napoto za novogradnjo igrišča.

 

ČIŠČENJE BREŽINE OB PEŠPOTI DOBRAVA-KROŽNA POT

 

KS Otočec je konec septembra 2016 organizirala prostovoljno delovno akcijo, v kateri smo počistili brežino ob pešpoti Dobrava-Krožna pot. Pešpot je bila samo še stezica, neurejena, blatna, obrasla z grmovjem in trnjem. Zelo neugledna za urbano okolje. Pred urejanjem poti je bilo potrebno urediti tudi brežino. Ker KS nima na razpolago veliko finančnih sredstev, smo se svetniki odločili, da izvedemo delovno akcijo in brežino očistimo. Udeležba ni bila velika, a delo je bilo kljub temu opravljeno. Vsem fantom, ki ste se akcije udeležili, se KS Otočec najlepše zahvaljuje za sodelovanje in trud. Ste lep vzgled vsem krajanom. V prihodnosti bomo morali večkrat postoriti kakšno delo sam, prostovoljno, če bomo želeli, da bo naš kraj hitreje dobil lepšo podobo.  

 

DELOVNA AKCIJA NA »STAREM NOGOMETNEM IGRIŠČU NA PLUSKI«

 

KS Otočec je v oktobru 2016 organizirala dve prostovoljni delovni akciji na nogometnem igrišču Pluska. V začetku oktobra 2016 se je odvijala prva. Takrat smo posekali in počistili grmovje in robidovje ob igrišču, zmulčali okolico igrišča, odstranili obstoječo, dotrajano ograjo ob igrišču in odpeljali nogometne gole na začasno skladiščenje.

 

Drugi del delovne akcije je bil konec oktobra, tik pred začetkom zemeljskih del, ko je bil že zakoličen teren za gradnjo novega igrišča. Ker bo novo igrišče večje in bo imelo še steze za tek, smo morali odstranili nekaj dreves. S pospravljanjem vejevja so imeli prostovoljci res veliko dela. 

 

Vsem, ki ste se prostovoljno in z dobro voljo udeležili obeh delovnih akcij, se KS Otočec najlepše zahvaljuje. Z vašo pomočjo smo prihranili nekaj denarja, ki ga bo krajevna skupnost Otočec naslednje leto vložila v športno-rekreacijski park Otočec, ki bo nastal v tem kompleksu. Za pomoč v delovni akciji se zahvaljujemo vsem, ki ste nam pomagali pri delu; članom nogometnih ekip - še posebej članom NK Šentpeter, ki so se v večjem številu udeležili vseh delovnih akcij; društvu upokojencev Otočec; družini Barborič in družini Jezerčić. Posebna pohvala velja članu sveta KS Otočec, gospodu Janezu Riflju, za pripravljenost za delo in za nesebično pomoč pri delovnih akcijah na igrišču Pluska, saj brez njegove kmetijske mehanizacije ne bi veliko naredili.

 

 

ODSTRANITEV SMREK IN OREHOV NA POKOPALIŠČU OTOČEC

 

V svetu KS Otočec smo si zelo prizadevali za odstranitev orehov ob opornem zidu pri pokopališču Otočec. Zaradi odpadlega listja in posledično »zametanih grobov« je bila vsako jesen pred prvim novembrom slaba volja med krajani. V letošnjem letu pa smo se z gospodom Bevcem dogovorili za odstranitev orehov. KS Otočec je odstranila in pospravila tudi smreke, ob novem delu pokopališča. Niso več služile prvotnemu namenu – živi meji. Bile so že previsoke, ob neurju bi lahko poškodovale spomenike. Vse stroške v zvezi s sečnjo vseh dreves je krila KS Otočec. Sekača sta delo odlično opravila, saj se ni naredila nobena škoda. Član sveta KS Otočec, gospod Janez Rifelj, je prostovoljno in brezplačno s traktorjem in vitlom odstranil vse podrte smreke. Pospravljanja vej so se lotili še ostali prostovoljci: člani društva upokojencev Otočec, člani NK Šentpeter, družina Barborič in nekaj posameznikov. S čiščenjem ob pokopališču smo imeli veliko dela, saj je bilo potrebno urediti okolico pokopališča za praznik - dan mrtvih.

 

Iskrena hvala vsem, ki ste KS Otočec priskočili na pomoč in nam pomagali pri čiščenju vejevja in urejanju okolice pokopališča. Spomladi bomo organizirali še eno delovno akcijo ob pokopališču, saj želimo temeljito urediti živo mejo ob pokopališču in posekati vso podrast, ki se je zarašča pod smrekami. Po opravljenih delih se je iz pokopališča odprl prelep pogled na reko Krko in okolico. Ob tej priložnosti izrekam zahvalo in pohvalo vsem krajanom, ki zgledno skrbite za red in čistočo na grobovih in ob pokopaliških kontejnerjih. Obveščamo vas, da so se v začetku leta 2016 »nenormalno« zvišale cene komunalnih storitev na pokopališčih. Na pokopališču Otočec se je cena zvišala za več kot 1000 %, saj smo imeli v letu 2015 povprečno ceno manj kot 24,00 EUR, sedaj pa mesečno plačujemo okoli 290,00 EUR.

 

 

Vesna Barborič 

novice