zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 10.sestanka sveta KS

datum: 27. 06. 2024

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 27. 6. 2024, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poteku investicij v KS, ceniku grobnin za leto 2024 ter izvedbi tradicionalnega pohoda.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoje Golić, Ladislav Rauh, Igor Povž, Liljana Klobučar, Lara Poredoš in Tatjana Gros.

Opravičeno odsoten: Gregor Klobučar

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. potrditev zapisnika 9. sestanka sveta KS Uršna sela

2. investicije v KS

3. grobnine za leto 2024

4. izvedba tradicionalnega pohoda

5. razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoje Golić.

1. Soglasno je bil potrjen zapisnik 9. sestanka sveta KS Uršna sela.

2. Predsednik KS je vse prisotne seznanil o investicijah, ki bodo v letošnjem letu potekale v KS. Pod okriljem MO Novo mesto bo izvedeno odvodnjavanje (ureditev muld) od križišča pri Raubarjevih do Povšetovih ter na Makutah v bližini vikenda Andreja Končka. Dela bo izvajal CGP Novo mesto. Dokončana bo tudi javna razsvetljava na Lazih. Pogodba za ureditev odvodnjavanja je že podpisana. Investiciji bosta financirani v razmerju 70 % MO Novo mesto in 30 % KS Uršna sela.

Ker izbrani ponudnik za izdelavo projektne dokumentacije postajališča nasproti doma krajanov v dogovorjenem roku in kljub dodatnim pozivom svojega dela ni opravil, je bila z njim prekinjena pogodba. Izveden je bil nov razpis, s katerim je bil izbran nov ponudnik Proinfra d.o.o. iz Maribora, ki je za izdelavo projektne dokumentacije postavil ceno 9.727,00 EUR. Sledi samo še podpis pogodbe.

Naročena je notranja oprema za dom krajanov, in sicer kuhinjski elementi ter knjižne omare pri M studio v Novem mestu. V mesecu septembru bo oprema tudi montirana. Vrednost investicije je 2.940,00 EUR.

KS se je prijavila na razpis za investicije nekategoriziranih cest. Vrednost investicije znaša 915,00 €, od tega bo KS zagotovila 30 %, ostalih 70 % pa MO Novo mesto. Za ta denar se bo uredila pot (s peskom) na Ljubnu - proti hiši Kocjana ter od Klobučar Jožeta proti hiši Matjaža Porebra.

KS je s finančnimi sredstvi v višini 670,00 EUR pomagala pri obnovi brunarice na igrišču pri železniški postaji.

Prav tako je KS sofinancirala stroške prevoza izleta krajanov v višini 675,00 EUR in prispevala 69,00 € za nakup pokalov za turnir v balinanju na Makutah.

Rauh Lado je pri domu krajanov postavil oglasno desko ter popravil še ostale oglasne deske v KS.

Uničena vrata v zgornjem nadstropju doma krajanov (knjižnica, fitnes) bodo zamenjana, vrednost popravila pa bo znašala okoli 990,00 EUR.

3. Cene najema grobov v letu 2024 ostajajo nespremenjene, in sicer:

- enojni grob 20,00 EUR,

- dvojni grob 30,00 EUR,

- žarni grob 15,00 EUR,

- uporaba mrliške vežice 50,00 EUR.

Ob izdaji računov za tekoče leto se bo zamudnike, ki v preteklih letih grobov niso plačali, pozvalo k plačilu še neplačanih obveznosti.

4. Tradicionalni pohod KS bo ponovno izveden v mesecu septembru, in sicer prvo soboto v septembru (7.9.2024).

5. Ponovno se bo ažuriral razpored uporabe prostorov v domu krajanov - kdo in kdaj določen prostor uporablja. V kolikor kdo želi uporabljati prostore izven razporeda, mora o tem obvestit ali predsednika KS ali Gregorja Klobučarja. V kolikor bodo društva ali posamezniki prostor uporabljali izven dogovorjenega termina ali brez dogovora, se lahko takemu posamezniku ali društvu izstavi račun za uporabo prostora – cenik uporabe doma krajanov bo javno objavljen na oglasni deski dom (uporaba doma krajanov je za krajane KS Uršna sela v dogovorjenem terminu brezplačna). Velikokrat se je že zgodilo, da so vhodna vrata ostala odklenjena ali pa so v vratih ostali ključi. Poziv vsem je, da gospodarno ravnamo z objekti KS. Vsako društvo v KS naj bi imelo samo en ključ od doma krajanov, ostali ključi naj se vrnejo KS.

Ker v letu 2025 KS praznuje 50. letnico obstoja, se bodo ob tej priložnosti podelila priznanja. Komisija za priznanja bo pripravila osnutek - ideje izgleda teh priznanj in nato to predložila svetu KS v presojo.

MO Novo mesto je v akciji Ideje za Novo mesto med vsemi prispelimi predlogi, izbrala 44 projektov za katere lahko občani glasujemo. Med njimi sta tudi projekt izgradnje sončne elektrarne na domu krajanov na Uršnih selih ter projekt postavitev otroškega igrišča pri balinišču na Makutah. Tisti projekti, ki bodo dobili največ glasov, bodo v prihodnjem letu tudi realizirani. Za omenjena projekta lahko glasujete na idejezanovomesto.si, pod rubriko glasuj.

Ladi Rauh je ponovno zahteval, da se pristojnim inštitucijam pošlje dopis za odstranitev rešetk ob glavni cesti, ki služijo odvodnjavanju.

Seja se je zaključila ob 20.30 uri.

 

Zapisala: Tatjana Gros

novice

10. julij, KS Uršna sela
 Ustvarjalne urice druženja tudi v letošnjem letu

Ustvarjalne urice druženja tudi v letošnjem letu

Tudi v letošnjem letu smo na Uršnih selih ob podpori Mestne občine Novo mesto pričeli z delavnicami ter uricami druženja za naše najmlajše.

več >

27. junij, KS Uršna sela
 Zapisnik 10.sestanka sveta KS

Zapisnik 10.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 27. 6. 2024, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poteku investicij v KS, ceniku grobnin za leto 2024 ter izvedbi tradicionalnega pohoda.

več >

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >