zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

datum: 08. 03. 2024

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoje Golić, Ladislav Rauh, Igor Povž, Gregor Klobučar in Tatjana Gros.

Opravičeno odsotna: Liljana Klobučar

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 8. sestanka sveta KS Uršna sela

2. Izvedba čistilne akcije v letu 2024

3. Nabava notranje opreme za dom krajanov (knjižna omara, čajna kuhinja)

4. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoje Golić.

1. Soglasno je bil potrjen zapisnik 8. sestanka sveta KS Uršna sela

2. Predsednik je vse prisotne seznanil, da se bo v soboto, 16.3.2023, izvajala čistilna akcija po celotni občini Novo mesto. Tudi naša KS bo, kot vsako leto, pristopila k tej akciji. Pričetek bo ob 9.00 uri na običajnih zbirnih mestih in sicer na Lazih, na Uršnih selih pri spomeniku in v Ljubnu na križišču. Na oglasne deske po krajevni skupnosti se obesijo obvestila oz. plakati, prav tako bo obvestilo objavljeno na Facebook profilu krajevne skupnosti. Od Komunale bo KS pridobila  vrečke za smeti in rokavice. Smeti se nato ločijo po namenskih zabojnikih za smeti po ekoloških kotičkih. Krajane se ponovno opozori, da kosovni odpadki ne sodijo v čistilno akcijo,  lahko pa vsak krajan za odvoz kosovnih odpadkov obvesti Komunalo, ki jih nato odpelje brezplačno. PGD Uršna sela se zadolži, da pospravijo okoli gasilskega doma in igrišče pri železniški postaji. Prav tako se k čistilni akciji povabi upokojence iz KS. Na koncu bo za vse udeležence pripravljena malica pri gasilskem domu.

3. V knjižnici primanjkuje knjižnih omar, prav tako je potrebno za čajno kuhinjo kupiti kuhinjske elemente (hladilnik in štedilnik sta že v uporabi). Zaradi navedenega se bo KS prijavila na javni razpis za sofinciranje programov KS za knjižne omare in kuhinjske elemente.  Okvirna cena vsega pohištva je od 2.500,00 do 3.000,00 EUR, za kar KS plača 30 % cene, občina pa 70 %.Ob pridobitvi predračunov, se bo tudi zahtevala montaža vsega kupljenega.

4. Predsednik KS nas je seznanil, da v kolikor se KS odloči za preplastitev poti od križišča v Ljubnu proti Povšetovim (mimo Ravbarjevih), je potrebno pridobiti soglasje Direkcije za ceste, saj se ta cesta stika z državno cesto. Zahteva direkcije je, da se, ker je bilo na tem križišču evidentiranih nekaj prometnih nezgod, križišče razširi, da bo za vse udeležence v prometu bolj pregledno. Zaradi navedenega je potrebno pridobiti projektno dokumentacijo, kar pomeni, da brez pridobitve projektne dokumentacije, preplastitve ceste vse do križišča ni mogoče narediti.  Se bo pa na tej trasi v letošnjem letu izvedbo odvodnjavanje meteornih vod.

Ker projektne dokumentacije za postajališče nasproti doma krajanov izvajalec v dogovorjenem roku še ni pripravil, oz. je že 3 mesece čez rok, je svet KS sklenil, da se izvajalcu pošlje dopis, da projektno dokumentacijo KS predloži najpozneje do 10.aprila. V kolikor tega ne bo naredil v danem roku, bo KS odstopila od naročila in ponovno šla v razpis.

Povž Igor je člane sveta seznanil, da so drevesa pri balinišču, ki so ogrožala stanovanjsko hišo, že odstranjena.

Glede napeljave vodovoda na vinogradniškem območju v Ljubnu, je predsednik povedal, da se je pozanimal na občini Novo mesto, da se bo letos začelo z izdelavo projekta.

KS se bo tudi prijavila na razpis za pridobitev sredstev za nekategorizirane ceste. S temi sredstvi se bo  uredila kakšna cesta oz. pot.

Glede kozolca Zamidovih, ki se je od dotrajanosti začel podirati, je svet KS sklenil, da se vse lastnike tega kozolca oz. zemljišča opozori, da se kozolec lahko sam od sebe poruši in tako obstaja nevarnost, da pade na občinsko cesto Gasilska pot. V kolikor lastniki ne bodo nič ukrenili za odpravo te nevarnosti, se pošlje prijava na pristojno inšpekcijsko službo.

Na občnem zboru PGD Dobindol je bilo izpostavljeno, da pri zadružnem domu ni več zunanjih hidrantov oz hidrantnih omaric.

V sredo, 20.3.2024, s pričetkom ob 16.00 uri bo v domu krajanov sestanek s predstavniki občine Novo mesto, člani sveta KS Uršna sela ter našimi krajani Jožetom Erpetom, Tonetom Malovrhom in Branetom Klobučarjem in sicer glede predloga Jožeta Erpeta o prestavitvi ceste, ki od državne ceste pelje proti mrliški vežici.

Seja je bila končana ob 21.00 uri.

 

 

Zapisala: Tatjana Gros

 

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >