zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 08. 11. 2023

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

 

Prisotni člani KS Uršna sela: Milivoj Golić, Ladislav Rauh, Gregor Klobučar, Igor Povž, Liljana Klobučar, Lara Poredoš, Tatjana Gros ter predstavniki društev v krajevni skupnosti: Bojan Blatnik, Mira Konček, Marija Jakše, Franc Povše in Zorica Klobučar

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 6. sestanka sveta KS

2. Zbor krajanov (predlogi investicij za obdobje 2024-2026)

4. Časopis Beč

5. Razno

Sejo je vodil predsednik sveta Krajevne skupnosti Milivoj Golić.

 

1. Soglasno je bil sprejet zapisnik s 6. sestanka sveta KS. Pripomb na zapisnik ni bilo.

2. Dne, 18. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri, bo v domu krajanov izveden zbor krajanov. Vsaka hiša bo zanj prejela pisno vabilo, vabila bodo obešena tudi na lokalnih oglasnih deskah ter na Facebook profilu KS Uršna sela. Na zboru se bo predstavilo oz. analiziralo projekte zadnjih štirih letih, krajanom pa se bo obrazložilo tudi od kje se krajevna skupnost financira oz. kako se lahko dobijo finančna sredstva za projekte. Na zboru krajanov bodo predstavljene tudi potencialne investicije za obdobje od 2024 do 2026, kot je npr. izgradnja postajališča pri zadružnem domu in javna razsvetljava na Vaški cesti. Planiramo, da nam bo iz programa za sofinanciranje projektov krajevnih skupnosti v Mestni občini Novo mesto v obdobju od 2024 do 2026 uspelo pridobiti od 100.000,00 do 120.000,00 EUR finančnih sredstev, od tega mora KS zagotoviti 30% lastnih sredstev. Do srede, 15. 11. 2023, lahko predstavniki društev predsedniku KS posredujejo predloge za projekte oziroma investicije za naslednja leta – v kolikor bodo le-te smiselne in možne za realizacijo, jih bomo obravnavali tudi na zboru krajanov. Že na sestanku je bila predlagana prenova ceste - poti od križišča proti cerkvi sv. Vida, postavitev označb na cesti, kjer so postajališča za avtobuse, rušitev objekta pri pokopališču oz. gasilskem domu. Tudi sami krajani bodo lahko na samem zboru izrazili svoje želje oz. potrebe. Zbora se bo udeležil tudi župan MO Novo mesto oziroma predstavnik MO Novo mesto. 

KS od Slovenskih železnic za obdobje po pet let najema prostor oz. igrišče pri železniški postaji. Igrišče je trenutno v precej slabem stanju in med drugim potrebuje celovito preplastitev. Ker so večje investicije v najeto lokacijo precej rizične, si KS želi lastne lokacije za postavitev športnega igrišča.

5. Tudi letos proti koncu leta bo izšlo glasilo Uršenski Beč. Do ponedeljka, 20. 11. 2023, prispevke za glasilo zbira uredniški odbor.

Seja se je zaključila ob 20.10 uri.

 

 

novice

20. marec, KS Uršna sela
 Ureditev priključka na državno cesto

Ureditev priključka na državno cesto

Na sestanku, ki je potekal ,20.03.202, ob 16.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih dosežen načelen dogovor o ureditvi priključka na državno cesto iz smeri železniške postaje.

več >

16. marec, KS Uršna sela
 Očiščevalna akcija

Očiščevalna akcija

Letošnje očiščevalne akcije, ki je potekala v soboto, 16.03.2024 , se je udeležilo cca 75 krajanov naše KS.

več >

08. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Zapisnik 9.sestanka sveta KS

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne 8.3.2024 s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o izvedbi čistilne akcije in nabavni notranje opreme za dom krajanov.

več >

17. februar, KS Uršna sela
 Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Nove kulturne zgodbe na Uršnih selih

Sinočnji kulturni dogodek ob izidu knjige Zgodbe življena avtoric Jože Sladič in Milene Kobe je navdušil občinstvo v prepolni dvorani Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik  8.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 8.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2024, s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih, se je razpravljalo o poslovnem poročilu za leto 2023, finančnem načrtu za leto 2024, o cenah najema grobov v letu 2024.

več >

24. november, KS Uršna sela
 POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

POSEBNI GOSTJE NA OBISKU NA URŠNIH SELIH

V četrtek, 23. 11. 2023, so nas obiskali drugošolci iz OŠ Drska iz Novega mesta. Njihove učiteljice so slišale za bogato dejavnost Uršenčanov, za zanimivo druženje krajanov v Domu krajanov, in so želele vse to predstaviti svojim učencem.

več >

18. november, KS Uršna sela
 Zbor krajanov

Zbor krajanov

V soboto, 18.11.2023, je v prostorih Doma krajanov potekal zbor krajanov KS Uršna sela.

več >

08. november, KS Uršna sela
 Zapisnik  7.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 7.sestanka sveta KS Uršna sela

Sestanek sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je potekal dne, 8. 11. 2023, s pričetkom ob 18.00 uri v prostorih doma krajanov na Uršnih selih je bil posvečen pripravam na zbor krajanov.

več >

05. november, KS Uršna sela
 Kronce na žalni slovesnosti

Kronce na žalni slovesnosti

V soboto, dne 28. oktobra 2023 ob 10. uri, je pri spomeniku padlih borcev na Ruperč Vrhu potekala Žalna slovesnost.

več >

28. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki v letu 2023

Mali umetniki v letu 2023

Tudi v letu 2023 smo se Mali Umetniki družili, skupaj ustvarjali in se imeli lepo. V letošnjem letu smo kar nekaj časa preživeli v naravi – podali smo se na več pohod oziroma sprehodov, iskali smo skriti zaklad v naravi, iz naravnih virov izdelovali igrače in družabne igre, sodelovali smo v očiščevalni akciji, v vročih dneh pa smo se ...

več >