zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 17.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 27. 09. 2022

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne ,27.09.2022, v prostorih KS Uršna sela razpravljali o izvedenih investicijah v KS za leto 2022, pripravi lokalnega časopisa, kot trudi o volitvah za svet KS...

 

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec, Dušan Žagar, Boris Žagar in Zorica Klobučar

 

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

 1. Potrditev zapisnika št. 16
 2. Potek investicij za leto 2022
 3. Priprava lokalnega časopisa Beč
 4. Volitve za svet KS
 5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.

 

Ad 1) Potrditev zapisnika št. 16

 

Na zapisnik, ki je bil objavljen na spletni strani in vsem članom poslan po elektronski pošti, ni bilo pripomb in je bil kot tak sprejet. Pohod na Seč je bil uspešno izveden. V bodoče se bo termin pohoda prestavil v mesec maj, ko praznujemo krajevni praznik. O projektu PZI za avtobusno postajo pri Zadružnem domu se še išče ustrezen izvajalec. Ob koncu junija smo imeli v ZD obisk požarne inšpektorice. Ugotovljeno je bilo nekaj nepravilnosti, ki pa so bile medtem že odpravljene.

                                                     

 

Ad 2.) Potek investicij za leto 2022

 

Predsednik je poročal o poteku investicij za leto 2022. Notranja oprema za prostore KS v ZD je nabavljena; prav tako je zaključena sanacija ceste na Travnem dolu. Postavljeni bosta še dve luči od otroškega igrišča proti železniški postaji. Podpisana je pogodba za 50% sofinanciranje dodatnih igral na otroškem igrišču in fitnes opreme v ZD.  Realizacija bi morala biti do konca meseca oktobra. S tem bodo realizirani vsi projekti za letošnje leto, razen PZI pri ZD, ki ga bomo poskušali letos vsaj začeti in potem nadaljevati v prihodnjem letu.

 

 

 

 

 

Ad 3.) Priprava lokalnega časopisa Beč

 

Tudi letos bomo pripravili lokalni časopis Beč. Povabilo bo tako, kot vsako leto, dano na Fb strani. Zadnji rok za oddajo prispevkov je do sredine novembra, da bi zagotovili pravočasen izid časopisa v mesecu decembru. Nabavili bomo tudi koledarje za vsako gospodinjstvo.

 

Ad 4.) Volitve za svet KS

 

Predsednik je podal informacijo o lokalnih volitvah, ki bodo letos 20. novembra. Na FB strani je že objavljeno povabilo za vse, ki bi želeli delovati v svetu KS. Kandidate za svet KS  lahko predlaga politična stranka ali pa jih s podpisi podpre deset vaščanov. Vsak, ki se bo odločil, da bo kandidiral, mora podati pisno soglasje. Na prijavi, kjer bo več kandidatov, mora biti kandidatna lista določena tako, da pripada vsakemu od obeh spolov najmanj 40%. Obrazce za prijavo lahko zainteresirani kandidati prejmejo tudi v KS. Zadnji rok za oddajo na sedež volilne komisije je 20. oktober.  

 

 

Ad 5.) Razno

 

Pod točko razno so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

 • Boris Žagar je postavil vprašanje, kako je z izgradnjo optičnega omrežja. Predsednik je povedal, da bo po zadnjih informacijah optika letos izvedena v Ljubnu. Za Laze pa se je zadeva ustavila pri izdelavi projekta, ker izvajalci niso dobili soglasja lastnika zemljišč, kjer je bil predviden potek trase. Sedaj poskušajo dobiti soglasje od pristojnega ministrstva, da bi se optika izpeljala ob železniški progi.

 

 • V prostorih ZD bo v naslednjih mesecih urejena knjižnica, kjer si bomo potem lahko izposojali knjige.

 

  

 

Seja je bila končana ob 20.40 uri.

 

Zapisala:

Zora Klobučar

novice

27. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Zapisnik 2.seje sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta Krajevne skupnosti Uršna sela, ki je bil dne, 27.1.2023, s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih zadružnega doma na Uršnih selih, se je razpravljalo o finančnem načrtu za leto 2023, o cenah najema grobov v letu 2023 ter o uporabi in vzdrževanju objektov, ki so v lasti in v uporabi Krajevne skupnosti Uršna sela.

več >

01. januar, KS Uršna sela
 Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

Družabni večer v Domu krajanov na Uršnih selih

V ponedeljek, 26.12.2022, ob 17. uri smo Kronce organizirale in izvedle Družabni večer s pesmijo v prostorih Doma krajanov na Uršnih selih.

več >

27. oktober, KS Uršna sela
 Mali umetniki na delu
27. september, KS Uršna sela
 Zapisnik 17.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 17.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne ,27.09.2022, v prostorih KS Uršna sela razpravljali o izvedenih investicijah v KS za leto 2022, pripravi lokalnega časopisa, kot trudi o volitvah za svet KS...

več >

28. junij, KS Uršna sela
 Zapisnik 16.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 16.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil, 28.06.2022, v prostorih Doma krajanov razpravljali o izvedbi projekta PZI za AP na Vaški cesti 4., izvedbi tradicionalnega pohoda na Seč in drugih aktualnih vprašanjih vezanih za delovanje KS.

več >

30. marec, KS Uršna sela
 Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini ZB

Kronce na skupščini Združenje borcev za vrednote NOV Novo mesto.

več >

22. marec, KS Uršna sela
 Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 15.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS, ki je bil dne , 22.03.2022 ob 18.30, uri v prostorih ZD člani sveta potrdili cene za grobnine v letu 2022, razpravljali o možnosti nemotenega dostopa do mrliške vežice, pripravi za očiščevalno akcijo in se seznanili z odločbo za sofinanciranje programov KS za leto 2022,..

več >

14. marec, KS Uršna sela
 Kronce na zboru DU

Kronce na zboru DU

Na zboru DU Uršna sela so krajane razveselile članice pevske skupine Kronce

več >

25. januar, KS Uršna sela
 Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Zapisnik 14.sestanka sveta KS Uršna sela

Na sestanku sveta KS Uršna sela, ki je bil dne 25.01.2022 ob 18.30 uri, v prostorih doma krajanov na Uršnih selih razpravljali o realizaciji prednostnih ciljev za leto 2021 in prijavi na razpis za sofinanciranje projektov KS v letu 2022

več >