zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. seje Sveta KS Podgrad

datum: 09. 03. 2023

 

 

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 2. seje Sveta KS Podgrad

 

Datum: 04.03.2023

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 18.00 – 20.30

Prisotni: Marko Kaplan, Toni Drab, Roman Staniša, Mateja Bačar, Peter Hrovatič, Sabina Kastelic Plazar in Barbara Lukše

Odsoten: /

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marko Kaplan

 

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 1. seje sveta KS Podgrad in predstavitev realizacije

2. Pregled aktualnih zadev in dogovori glede aktualnih projektov

3. Razno

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 2. seje Sveta KS Podgrad.

 

 

 1. točka dnevnega reda:

Marko predstavi realizacijo iz zapisnika 1. seje sveta KS Podgrad. Pove, da je glede smetnjakov s strani Komunale urejeno. Uredi se otok v Podgradu, smetnjak za sveče in rože pa je že postavljen pri pokopališču na Velikem Cerovcu.

Igrala, ki so bila planirana za igrišče v Vinji vasi, so pri izvajalcu. Dogovor je, da se jih postavi v Športni park, ko bo projekt to dopuščal.

Glede najemnine za prostore v Gasilskem domu Podgrad je Marko v dogovoru z Matejem Gazvoda, da se donira določen znesek letno, v katerega je všteta tudi košnja in urejanje grobov, tako v Podgradu kot tudi v Jurni vasi.

Prijava na razpis MO Novo mesto glede preplastitve cest, je bila oddana, kot je bilo dogovorjeno.


SKLEP 2: Vsi prisotni se strinjamo, da so zadeve iz zapisnika 1. seje Sveta KS Podgrad, realizirani, kot je bilo dogovorjeno.

 

 1. točka dnevnega reda:

 

Pregled aktualnih zadev:

 • Dogovor z g. Marjanom Tisov, da nam predstavi projekt ureditve Športnega parka. Vsi zapisi in risbe so iz njegove strani predani novim članom sveta KS Podgrad.

 

SKLEP 3: soglasno se člani Sveta KS Podgrad strinjamo, da nam g. Marjan Tisov predstavi projekt.

 

 

 • Urejanje grobov v Podgradu in Jurni vasi prevzamejo gasilci, katerim je v strošek donacije vključen tudi strošek za urejanje pokopališča.

 • Pokopališče Veliki Cerovec: urejanje in vzdrževanje ostane organizirano, kot do sedaj. Potrebno je preveriti možnosti plačila, trenutno se vzdrževanje opravlja brezplačno. Prav tako je potrebno urediti vodovodni priključek in pipo. Potrebno kontaktirati Komunalno podjetje NM in sprožiti ustrezne postopke za izvedno vodovodnega priključka. Postopki za izvedbo poslovilne vežice se zaradi že porabljenih sredstev in izdane dokumentacije, nadaljujejo.

 

SKLEP 4: soglasno se člani Sveta strinjamo, da je urejanje pokopališč v Podgradu in Jurni vasi v domeni gasilcev KS Podgrad. Urejanje pokopališčaVeliki Cerovec trenutno ostane tako, kot je sedaj. Preveri se glede plačila in uredi se vodovodni priključek in pipa. Postopki za izvedbo poslovilne vežice na Velikem Cerovcu se nadaljujejo.

 

 

 • Glede prevoza otrok v šolo iz Mihovca je dogovorjeno, da ravnateljica osnovne šole Stopiče napiše koliko učencev se dnevno vozi iz te vasi v šolo in kako je ta pot nevarna za pešačenje otrok.

 

SKLEP 5: soglasno se člani Sveta strinjamo, da se dopis čim prej s strani Osnovne šole Stopiče posreduje na MO Novo mesto, v obravnavo.

 

 

 • Po ogledu cest KS Podgrad s strani g. Igorja Tomažina, je dogovor, da se uredi preplasitev ceste Pristava – Mihovec, saj je cesta tu najbolj potrebna obnove.

 

SKLEP 6: Vsi člani Sveta KS Podgrad se strinjamo, da se uredi del cestišča na lokaciji Pristava – Mihovec.

 

 

 • ureditev lokalnih cesta Koroška vas in Jurna vas

 

SKLEP 7: informacije s strani MO Novo mesto so bile pridobljene. Takoj, ko bo vreme dopuščalo se lokalni cesti pričneta urejati.

 

 

 • Javna razsveljava

 

SKLEP 8: Dogovorimo se, da se prijavimo na projekt glede javne razsvetljave in se ta uredi v Koroški vasi, predno se pričnejo tam odvijati dela

cestišča.

 

 

 • Čistilna akcija v KS Podgrad

 

SKLEP 9: Dogovorimo se, da se plakati in vrečke pred čistilno akcijo prevzamejo na Komunali, v sodelovanje k čistilni akciji povabimo tudi OŠ Stopiče ter društvo Mehovo.

 

 

 • prometna ogledala v vasi Konec in Jurni vasi

 

SKLEP 10: Dogovorimo se, da Marko preveri na MO Novo mesto glede možnosti pridobitve ogledal na nepreglednih delih cest v vasi Konec in v Jurni vasi.

 

 

 1. točka dnevnega reda:

PREDLOGI, POBUDE, MNENJA: /


 

Podgrad, 04.03.2023

Pripravila: Barbara Lukše

 

novice

18. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

V soboto, 16.03.2024, smo krajani KS PODGRAD očistili našo sosesko.

več >

10. marec, KS Podgrad
 VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI

VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI

VABILO KRAJANOM NA UDELEŽBO PRI ČISTILNI AKCIJI "OČISTIMO SOSESKO" Lepo vabljeni, da se pridružite čiščenju okolice v soboto, 16.03.2024, ob 9. uri na zbirnih mestih (ob oglasnih deskah) v vaseh Koroška vas, Pristava, Konec, Podgrad in Veliki Cerovec. Rokavice in vrečke prejmete na zbirnem mestu. Veselimo se naše čiste soseske!

več >

23. januar, KS Podgrad
25. december, KS Podgrad
 Novoletno voščilo 2024
28. oktober, KS Podgrad
07. september, KS Podgrad
28. marec, KS Podgrad
 PREDAVANJE O CESTNO PROMETNIH PREDPISIH

PREDAVANJE O CESTNO PROMETNIH PREDPISIH

Krajani KS Podgrad vljudno vabljeni na osvežitev znanja o cestno prometnih predpisih. Predavanje bo potekalo v torek, 11.04.2023, ob 18.00 uri v prostorih Gasilskega doma Podgrad.

več >

19. marec, KS Podgrad