zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 9. seje Sveta KS Podgrad

datum: 23. 09. 2021

Zapisnik 9. seje Sveta KS Podgrad

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 9. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 9. 9. 2021

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 19.00 – 21.00

Prisotni: Marjan Erpe, Marko Sekula, Toni Drab, Verica Turk

Opravičil se je: Jože Cimermančič

Odsoten: Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 8. seje Sveta KS Podgrad

2. Tekoča problematika

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 9. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

Sklepi so bili  realizirani.

 • Obračališče v Koncu: urejanje dokumentacije vodi Toni Drab
 • Izvedena adaptacija prostorov gasilskega doma
 • Postavitev defibrilatorjev v Koroški vasi in v Jurni vasi še dogovoriti
 • Rekonstrukcija dela ceste v Jurni vasi;  dejavnosti  razširitve in ureditvi dela ceste skozi Jurno vas vodi Marko Sekula; poteka zbiranje soglasij lastnikov zemljišč
 • Mrliška vežica na Velikem Cerovcu; po pregledu zapisnika je razvidno, da potekajo aktivnosti za ureditev vežice,  iniciativo vodi Tomaž Robek (delni zbor občanov ali referendum krajanov Velikega in Malega Cerovca)
 • Ekološki otok na Pristavi je postavljen na ustreznem zemljišču.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Tekoča problematika

 • Pokopališče Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec; grobnina je v letu 2020 znašala 25 €, v naslednjem letu bo ostala enaka. Naroči se pripravo in pošiljanje plačilnih nalogov, pripravi se  pregled plačil grobnine za 2020.
 • Potekalo je urejanje prostorov podgrajske mrliške vežice in okolice, izvedeno je bilo popravilo poškodovanih ploščic, vodne napeljave in beljenje prostorov.

SKLEP 3: Organizira se generalno čiščenje vežice, za izvedbo je zadolžena Verica Turk

 • Javna razsvetljava v Jurni vasi: realizacija projekta je v teku, potrebno je kontaktirati predstavnike glede postavitve nosilcev luči
 • Urejanje lokalnih cest: skupna ugotovitev je, da so manjša vzdrževalna dela potekala površno, bilo je zgolj krpanje manjših lukenj;
 • v Koroški vasi naj bi potekalo asfaltiranje naslednji teden; rekonstrukcija delov cest Jurna vas, Vinja vas in Podgrad v pripravi; naroči se geodetski posnetek za vse tri lokacije

SKLEP 4: naroči se geodetski posnetek vasi Jurna vas, Vinja vas in Podgrad

 • dela na Mehovem se izvajajo postopno, vzdržuje se stanje po čistilni akciji
 • priprave na ustanovitveni zbor Društva za prostočasne dejavnosti; vabilo bo pripravil predsednik KS Marjan Erpe, oblikovana je  časovnica za ustanovni zbor ( zbor bo predvidoma v soboto, 9.10. ob 19. uri v prostorih gasilskega doma, vabila naj bi zajela kar najširšo populacijo, ki bi bila zainteresirana sodelovati;  plakati na oglasnih deskah, vabila v nabiralnikih, vabila preko družabnih omrežij…

SKLEP 5: Pripravijo se vabila za ustanovni zbor krajanov za ustanovitev Društva prostočasnih dejavnosti  za soboto, 9. 10.2021 ob 19.00.

Pobude:

 • Obveščeni smo bili o pojavu ambrozije v Vinji vasi, posredovali bomo ustreznim organom
 • Ekološki otok v Koncu je potrebno sanirati (nagib), sporočiti  g. Sašku na Komunalo
 • Svetlobne oznake na prehodi pri šoli v Podgradu ( g. Duh Matjaž), postavitev merilca hitrosti pri šoli

 

Podgrad, 10. 9. 2021                                                                                                                   

                                                                                                                          Pripravila: Verica Turk                                                           

novice

27. maj, KS Podgrad

Vabilo na 12. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo za 12. sejo sveta KS Podgrad, ki bo v ponedeljek, 30. 5. 2022 ob 19.00 na sedežu KS v prostorih Gasilskega doma, Podgrad 38.

več >

24. marec, KS Podgrad

Čistilna akcija Očistimo sosesko

V soboto, 26. marca 2022, bo po krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto stekla čistilna akcija Očistimo sosesko. K sodelovanju smo vabljene vse krajevne skupnosti z namenom, da tudi letos poskrbimo za urejeno sosesko, parke in sprehajalne poti, občani pa s skupnimi močmi pripomoremo k urejeni okolici.

več >

08. marec, KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 11. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 24.2.2022

več >

19. februar, KS Podgrad

Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 11. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v četrtek, 24.2.2022, ob 18.00

več >

17. januar, KS Podgrad

Ustanovitev društva Mehovo

Društvo Mehovo je bilo ustanovljeno 8. decembra 2021 v okviru krajevne skupnosti Podgrad. Društvo je bilo ustanovljeno z namenom povezovanja prebivalcev ob uresničevanju skupnih interesov s ciljem izboljšanja kvalitete življenja in življenjskega okolja. Predsednik društva je Marjan Erpe. Podpredsednica društva Ana Tisov je poslala krajanom ...

več >

24. december, KS Podgrad

Voščilnica krajanom KS Podgrad

NAJ BO NOVO LETO: Leto upov in pričakovanj, novosti in sprememb, velikih dogodkov in novih začetkov. Naj se Vam izpolnijo vsa pričakovanja, naj bodo začetki prijetni, naj jih bo čim več in naj Vam prinesejo mnogo osebnega zadovoljstva.

več >

16. december, KS Podgrad

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 10. seje Sveta KS Podgrad, ki je bila 7.12.2021

več >

01. december, KS Podgrad

Aktivnosti za omejitev širjenja korona virusa SARS-CoV-2

Pobuda za izvedbo cepljenja na terenu, aktivnosti za omejitev širjenja korona virusa SARS-CoV-2

več >

01. december, KS Podgrad

Vabilo na 10. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 10. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo v torek, 7.12.2021 ob 18. uri.

več >

11. oktober, KS Podgrad

Vabilo na Zbor krajanov za ustanovitev društva

Vabilo na Zbor krajanov za ustanovitev društva prostočasnih dejavnosti v KS Podgrad

več >