zemljevid krajevnih skupnosti

PRIZNANJI PROSTOVOLJCEMA RDEČEGA KRIŽA

datum: 29. 12. 2020

Na območnem združenju RKS Novo mesto so podelili priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem za njihovo deset in več letno delo. Prejela sta ju tudi dva naša sokrajana.

Iz KORK Majde Šilc sta bila dva prejemnika: Štefanija Marković in Ante Stipanović

Srebrni znak RKS je prejel Ante Stipanović, ki je eden redkih moških aktivistov in deluje v KORK Majde Šilc že več kot 25 let. Aktivno skrbi za starejše krajane, opozarja na stiske ljudi, ki jih zazna ter se angažira pri reševanju le teh. Ante je oseba s čutom in posluhom za sočloveka, ki skupaj z ostalimi prostovoljci skrbi za ohranjanje in vzdrževanje socialne varnosti in vzpodbuja humanitarni čut med ljudmi v svoji okolici. Priznanje mu je na domu predala predsednica KORK Majde Šilc Bojana Zrilić Prišel.

Bronasti znak RKS je prejela Štefanija Marković, ki je prostovoljka v KORK Majde Šilc več kot 10 let, posebej je aktivna pri zdravstveno preventivnih meritvah, ki jih opravlja pri starejših na domu. Delo opravlja predana, natančno in z veliko mero občutka za ljudi. Priznanje ji je podelila na sedežu novomeškega Rdečega križa predsednica novomeškega RK Vesna Dular. Obema prejemnikoma priznanj iskrena hvala za njihovo delo in iskrene čestitke.

Sekretarka

Barbara Ozimek

Ante Stipanovič

Štefanija Markovič

novice

11. maj, KS Majde Šilc

SANACIJA CESTIŠČA NA JURČIČEVI UL.

Poziv MO NM k sanaciji cestišča na Jurčičevi ul.

več >

11. maj, KS Majde Šilc

GRADNJA NOVEGA BLOKA NA JAKČEVI UL.

Objavljamo pojasnilo investitorja glede razmer v času gradnje.

več >

31. marec, KS Majde Šilc

UREJANJE JAKČEVE IN RAGOVSKE ULICE

KS Majde Šilc si prizadeva za izdelavo kakovostnega in čim bolj usklajenega projekta med vsemi zainteresiranimi deležniki. Objavljamo predlog druge dopolnitve IPZ in dosedanja prizadevanja KS.

več >

28. marec, KS Majde Šilc

ČISTILNA AKCIJA V KS Majde Šilc

V soboto, 27. marca 2021, je potekala čistilna akcija.

več >

27. marec, KS Majde Šilc

JOŽEFA MIKEŠIČ - 90 letnica

V ponedeljek smo s predsednico KORK Bojano Zrilič in prostovoljko Jožico Papež obiskale Jožefo Mikesič ob njeni 90-letnici

več >

20. februar, KS Majde Šilc

ZA BOLJŠI ZRAK V NAŠEM MESTU

Mestna občina je tudi na pobudo KS Majde Šilc in Varnostnega sosveta začel z akcijo Skupaj izboljšajmo kakovost zraka.

več >

20. februar, KS Majde Šilc

UREJENA PEŠ POT V RAGOV LOG

Delavci Komunale Novo mesto so začeli z urejanjem peš poti v Ragov log.

več >

13. februar, KS Majde Šilc

POLICIJA VARUJE IN ZAPOSLUJE

V naši KS odlično sodelujemo s Policijo, ki v svoje vrste vabi nove policiste.

več >

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >