zemljevid krajevnih skupnosti

Vabilo na krajevni praznik 2023

datum: 16. 05. 2023

Vabljeni v soboto, 3. junija, na praznik krajevne skupnosti s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti.

Športne igre s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti. Krajani se boste lahko pomerili v naslednjih športnih panogah.

EKIPNA TEKMOVANJA
- KOŠARKA 3 x 3 s pričetkom ob 14.00
- BALINANJE s pričetkom ob 9.00

Pokali in prakticne nagrade za prva tri mesta.

POSAMIČNA TEKMOVANJA
- PIKADO (Ženske in moški) s pricetkom ob 10.00
- NAMIZNI TENIS (tekmovanje bo potekalo v dvorani

Družbenega centra na Seidlovi) s pričetkom ob 10.00

Pokali in praktične nagrade za prva tri mesta v vsaki kategoriji.

Tokrat se nam bodo pridružili tudi pripadniki Slovenske vojske.

Da bodo na svoj račun prišli tudi najmlajši člani KS bodo vojaki s seboj med drugim pripeljali tudi otroški vojaški poligon.

Vsak udeleženec tekmovanja bo prejel tudi spominsko medaljo. Medalje je izdelal VDC Novo mesto.


Dan KS Ločna Mačkovec 06.06. 2023 bomo ob 18.00 obeležili s krajšo slovesnostjo, pred spominsko plošco pri baru Soncek, kjer bodo med drugimi sodelovali otroci vrtca Labod.
 

Informacije in prijave na aktivnosti: 031 893 949 Mitja

ks locna mackovec plakat .pdf

novice

28. marec, KS Ločna - Mačkovec

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Labod

Na podlagi 121. člena ZUreP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O) je bilo izdelano gradivo Osnove za pripravo OPPN Labod.

več >

21. marec, KS Ločna - Mačkovec
05. januar, KS Ločna - Mačkovec
19. december, KS Ločna - Mačkovec

Vabilo na javno razgrnitev

Vabilo na javno razgrnitev Novo mesto-jug

več >

11. december, KS Ločna - Mačkovec
07. junij, KS Ločna - Mačkovec

Praznik KS Ločna-Mačkovec

Športne igre na igrišču v Ločni

več >

16. maj, KS Ločna - Mačkovec
 Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabilo na krajevni praznik 2023

Vabljeni v soboto, 3. junija, na praznik krajevne skupnosti s pričetkom ob 10.00 na košarkarskem igrišču na Seidlovi cesti.

več >

24. marec, KS Ločna - Mačkovec
 Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Čistilna akcija v KS Ločna-Mačkovec

Tako kot vsako leto spomladi smo v soboto, 18.3.2023, zavzeti krajani čistili okolico naših domov. Lepo vreme in dobro vzdušje je pripomoglo, da je bila udeležba dobra Pobrali smo veliko smeti, pometli dvorišča in uredili zelenice. Hvala vsem za udeležbo.

več >

18. maj, KS Ločna - Mačkovec

Javno naznanilo o javni razgrnitvi Elaborata lokacijske preveritve v enoti urejanja prostora NM/12-OPPN-g

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI ELABORATA LOKACIJSKE PREVERITVE V ENOTI UREJANJA PROSTORA NM/12-OPPN-g (odstopanje od PIP na delu območja OLN PSC Mačkovec-1 v povezavi z objektoma 1 in 3) na zemljiščih s parc. št. 905/22, 924/8, 924/13, 924/16, 927/28, 928/9, 928/37, 928/38, 936/7 in 1129/5, vse k.o. Bršljin, ID št. 2751

več >

08. oktober, KS Ločna - Mačkovec

JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

več >