zemljevid krajevnih skupnosti

3. seja sveta KS Bršljin 2024

datum: 19. 05. 2024

 

 

 

 

 

ZAPISNIK  SEJE SVETA KS BRŠLJIN Z  15.5.2024 ob 19. uri

 

 

 

 

 

 

 

Prisotni:   Kump Mira, Šepetavc Jožica, Jaka Može, Jernej Jakše

Opravičeno odsotni: Blaž Habjan, Vanja Kavšek

Neopravičeno odsotni: Gregor Vovk

 

 

 

           

 

Dnevni red:

  1. Ureditev pločnika na delu Povhove ulice
  2. Seznanitev z osnutkom prostorskega akta ureditve področja Novoteks
  3. Izdelava nove občinske celostne prometne strategije
  4. Druženje starostnikov KS Bršljin
  5. Pritožba krajanov Lastovč
  6. Razno

 

 

 

 

Ad. 1:Ureditev pločnika na delu Povhove ulice

Prejeli smo dopis občine v kateri predlagajo ureditev pločnika pri Piceriji Rondo na način, da bi zmanjšali parkirišče do 7 avtomobilov. S tem predlogom se na ta način ne strinjamo in predlagamo, da občina poizkuša odkupiti zemljišče od  Urse  in na tem delu uredi odvzeta parkirišča. Sicer poseg ni smiseln.

 

 

 

 

Ad. 2: Osnutek prostorskega akta za področje Novoteksa

Seznanjeni smo bili z pripravljenim osnutkom prostorskega akta na področju bivšega Novoteksa. Uporabniki področja so že imeli razpravo. Svet KS Bršljin dajemo pobudo, da se v sklopu te prenove umesti povezovalna cesta na Medičevo ulico. S tem bi razbremenili sedanji odsek ceste, ki ni primeren za tovorni in avtobusni promet.

 

 

 

 

Ad. 3: Izdelava nove občinske prometne strategije

Seznanili smo se z dobljeno dokumentacijo MO. Dokumentacijo smo objavili na naši spletni strani in FB.

Odločili smo se, da bomo po naših najboljših močeh sodelovali.

 

 

 

Ad. 4: Srečanje starostnikov KS Bršljin

25.5.20024 RK Bršljin organizira vsakoletno srečanje starostnikov KS Bršljin v naši OŠ. Ob tem starostnike pogostijo s kosilom. Na svetu smo se odločili, da pomagamo z 50% sofinanciranja kosila.

 

 

 

Ad.5: Pritožba krajanov Lastovč

Krajani Lastovč se pritožujejo, da je po odprtju brvi velik promet na cesti proti brvi. Predvsem sprehajalci, najbolj moteči pa so motoristi.

Problematiko bomo javili policiji in jih prosili za pogoste intervencije.

 

 

 

Ad. 6: Razno

Pod to točko nismo imeli razprave.

 

 

 

 

 

 

Predsednica KS Bršljin                                                                      Zapisala:

 

Mira Kump                                                                                        Joži Šepetavc 

 

 

 

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin