zemljevid krajevnih skupnosti

1. seja sveta KS Bršljin 2024

datum: 17. 01. 2024

Datum:                17.1.2024, ob 17.00 uri

 

​Kraj: Kočevarjeva ulica 13

 

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin – Blaž Habjan

KS Bršljin - Jožica Šepetavc

 

DNEVNI RED:

1. Potrjen zapisnik zadnje seje in sprejet dnevni red.

2. Pripombe oz. vprašanja sveta KS Bršljin na predlog ureditve Vavpotičeve ulice

 

  • Svet se ne strinja, da bi bila Vapotičeva slepa ulica, kakor predvideva posredovan načrt (znak na začetku in previden stebriček na koncu ulice), saj je ulica brez težav lahko povezan s Straško cesto na obeh straneh.
  • Odvodnjavanje Vavpotičeve ulice naj se naveže v že izdelan gradbeni načrt Bršljinske ceste.  Skrbi nas, da bo meteorna voda, ki se bo zbirala v muldah načrtovanih ob Vavpotičevi cesti še dodatno obremenila Bršljinsko cesto, saj odvodnjavanje na njej še ni urejeno.
  • Zahtevamo sestanek s projektantom prenove Vavpotičeve ulice na terenu čim prej.

3. Predsednica poroča, da so pristojni na občini in projektant Miklič zagotovili razsvetljavo na Kočevarjevi ulici do poletja.

4. Obljubljeno je bilo (podžupan Urban Kramar), da bo do konca 2023 postavljena javna razsvetljava na pešpoti med novo brvjo in železniškim prehodom v Cegelnici. Sklep je, da želimo          pojasnilo, zakaj to še ni narejeno.

5. Potrebno je dokončati (dopolniti) razsvetljavo na Medičevi ulici, saj gre za ulico s pomembno mestno oz. državno infrastrukturo (železnica, garaže mestnega javnega prometa). Sklep sveta je, da pozovemo občino, naj to uredi.

6. Na Medičevi ulici ne želimo imeti garažne hiše za avtobuse ali tovornjake, zato sklep, da se na občino naslovi zahtevo, naj v prihodnje (v primeru novih najemnikov ali lastnikov) prepreči, da bi se na tem prostoru opravljala tovrstna dejavnost.

7. Svet želi poročilo glede urejanja dokumentacije in terminski načrt infrastrukture v Brezovem logu (vodovod, kanalizacija). Na treh prehodih za pešce preko Ljubljanske ceste v Bršljinu ne gorijo neonske luči, ki so sicer instalirane v signalizaciji nad prehodom za pešce (pri avtopralnici –Zwiterjeva ulica, pri stavbi Elektra Ljubljana, pri bencinski črpalki MOL oz. bivši OMV). Prehodi so posledično v temi in nevarni.

Zapisal:

Blaž  Habjan

 

novice

18. julij, KS Bršljin

Javni poziv za predložitev predlogov in usmeritev javnosti za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin

Izhodišča za pripravo osnutka SidroObčinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Bršljin.

več >

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin