zemljevid krajevnih skupnosti

6. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 22. 11. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:                20.09.2023, ob 19.00 uri

 

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

KS Bršljin – Blaž Habjan

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin - Jožica Šepetavc - opravičena

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Predlogi investicij za leto 2024
 3. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

  Predlogi investicij za leto 2024
 • Zberemo predloge za naslednje leto (preplastitve, razsvetljave) in jih na naslednji seji predebatiramo in se odločimo.
 • Dva predloga sta že podana in sicer javna razsvetljava na Kočevarjevi ulici in en kandelaber v Lastovčah (na koncu ulice pri Patetu). Vanja se poskuša pogovoriti z lastniki v Lastovčah. 
 • Postavitev javne razsvetljave med šolo in vrtcem naj bi bila predvidoma narejena v začetku leta 2024, kljub potrditvi letošnjega projekta. Ga. Katarina Petan iz MO NM bo uredila, da bodo za ta projekt prenesena sredstva.

 

Ad. 3

 

  Razno
 • KS bo ostalo še nekaj sredstev zaradi zavrnitve projektov in se dogovorimo, da bi bila ena od možnosti:
 • ureditev pešpoti od mostička pri bršljinskem potoku po stopnicah, mimo plinske postaje na Foersterjevo ulico. Dogovorimo se, da se člani dobimo v torek, 26.9, ob 17.uri pri plinski postaji in si ogledamo možnost izvedbe. Gregor pridobi zemljiški izpis zaradi lastništva.
 • Počakamo še predloge, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu, ki jih bo poslal Blaž.
 • Preplastitev v Bršljinu od bršljinske ceste proti M studiu in do železniške proge
 • V naselju V brezov log se pojavlja težava s podganami, ki naj bi prihajale iz kanalizacijskih oz. odvodnih jaškov. Jaka bo uredi s Komunalo in naročil deratizacijo.
 • 4. oktobra, ob 17. uri,  imamo predavanje Ravnanja z odpadki s poudarkom na pravilnem ločevanju odpadkov, ki ga organizira Komunala NM. Predavanje bo v OŠ Bršljin. Teden pred predavanjem izobesimo plakate in objavimo na FB.
 • ŠD Bršljin bo od oktobra organiziralo rekreacijo za krajane vsak četrtek v mesecu, med 19.30 in 21. uro. Cena najema na termin je 42,00€. Podali so predlog, če bi KS lahko sofinancirala rekreacijo. Načeloma se strinjamo, predhodno se Mira še pogovori s predsednikom ŠD in bi lahko delno pomagali.
 • Pošlje se dopis na policijo o postavitvi nadzora na delu ulice Cesta brigad, kjer se z Andrijaničeve ulice zavija v naselje in se vozi naprej po enosmerni. Predlagamo postavitev nadzorom med 6. in 8. uro zjutraj, ter med 13. in 15.30 uro (prevozi v/iz šole in vrtca).
 • Ravno tako se pošlje dopis na mestno redarstvo zaradi vožnje z motorji po Župančičevem sprehajališču in po novi brvi v Irči vasi. Postavi se nadzor nekje pri Vovkovih in pri brvi med 6. in 8. uro ter med 12. in 15.30 uro.
 • Dogovorimo se tudi, da pošljemo ponovno mail za sestanek pri g. županu (ne namestniku).
 • Obveščeni smo bili tudi, da se OŠ Bršljin sooča s težavami pri avtobusnem prevozu osnovnošolskih otrok. V primeru potrebe šole, jim bomo pri reševanju težave pomagali.

 

 

Seja je bila zaključena ob 20.05

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                 Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                      Mira Kump

novice

17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
13. september, KS Bršljin
pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

več >

16. april, KS Bršljin