zemljevid krajevnih skupnosti

5. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 18. 09. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

Datum: 23.08.2023, ob 19.00 uri


Kraj: Kočevarjeva ulica 13


Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)
KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)
KS Bršljin – Gregor Vovk
KS Bršljin – Jaka Može
KS Bršljin – Blaž Habjan
Ks Bršljin – Jernej Jakše
KS Bršljin - Jožica Šepetavc (opravičena)

DNEVNI RED:
1. Olimpijada MO NM 2023
2. Razno

Ad. 1

1. Olimpijada MO NM 2023
- Danes, 23.8., smo prejeli mail predsednice KS Drska, ge. Mire Retelj, da olimpijada letos odpade in se
predvidoma prestavi na maj 2024.

Ad. 2

2. Razno
- VGP je začel s sanacijo oz. čiščenjem bršljinskega potoka in brežine.
- Komunala NM je poslala dopis o predstavitvi ločevanja odpadkov po KS MO NM. V naši KS bo
predstavitev v sredo, 4. oktobra, ob 17. uri v OŠ Bršljin. Mira bo podala predlog, da bi o
predstavitvi obveščali tudi na položnicah. Objavljeno bo tudi na spletni strani in FB strani, tako da
bomo lahko delili objavo.
- S strani Komunale NM smo obveščeni, da bodo letos uredili komunalni otok na Klemenčičevi
ulici. Preveri se še lastništvo in ko bo to urejeno, se postavi komunalni otok, ki bo tudi ograjen.
- Vavpotičeva ulica, idejni projekt letos, izvedba rekonstrukcije pa se začne konec leta 2024.
- Mira ponovno začne s klici in spodbudami o odstranitvi »garaž« v naši KS. Zemljišča okoli blokov
naj bi bila proporcionalno razparcelirana in bi lahko postopek počasi napredoval.
- Odgovor podžupana g. Urbana Kramarja ni zajel vseh naših pobud oz. na zastavljeno
problematiko nismo prejeli vseh odgovorov in bomo jeseni ponovno zaprosili za obisk na MO
NM.

- Mira se obrne na ga. Pavlič za ureditev dela Župančičevega sprehajališča od mostička (pod
Novoteksom) do konca sprehajališča proti Lastovčam (do Vovkovih). Potrebno je urediti
sprehajalno pot, pokositi brežino in ponovno postaviti ovire na koncu Medičeve ulice.

Seja je bila zaključena ob 20.00

Zapisala: Predsednica:
Vanja Kavšček Mira Kump

novice

18. september, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
13. september, KS Bršljin
pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

več >

16. april, KS Bršljin
28. februar, KS Bršljin
28. februar, KS Bršljin
27. oktober, KS Bršljin
23. maj, KS Bršljin

3 Seja sveta KS Bršljin 2022

Obravnava tekoče problematike in potrditev investicij za leto 2022

več >

28. marec, KS Bršljin