zemljevid krajevnih skupnosti

4. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 18. 09. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:                05.07.2023, ob 19.00 uri

 

 

 

Kraj: Kočevarjeva ulica 13

 

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

KS Bršljin –Blaž Habjan

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin - Jožica Šepetavc

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Pregled poslanih in urejenih/neurejenih zadev na MO NM
 3. Projekti 2023
 4. Olimpijada 2023 MO NM
 5. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

  Pregled poslanih in urejenih/neurejenih zadev na MO NM
 • VGP Mira, Jernej in predstavnik VGP so si ogledali bršljinski potok in brežino, se strinjali, da je sanacija potrebna. S Strani VGP-ja bodo poslali poročilo in predvidevamo, da načrt za sanacijo, tudi časovni. Do danes nismo prejeli še ničesar.

 

 • Župančičevo sprehajališče, prometna znaka sta postavljena, ovira (stebriček) še vedno ne

 

 • Zanka zožanja ceste in prednosti pri piceriji Rondo tudi še vedno nista postavljena

 

 • Poslan dopis za Vavpotičevo ulico in Bršljinsko cesto: »VAVPOTIČEVA ULICA - po naših informacijah je že nekaj časa predvidena kompletna sanacija Vavpotičeve ulice. Glede na to, da se sedaj končuje gradnja stanovanjskih blokov nas zanima, kdaj je v načrtu omenjena sanacija.
 • BRŠLJINSKA CESTA - že pred leti je bila izvedena sanacija oz. izgradnja novega mostu čez bršljinski potok. Nadaljevanje del pa je obstalo. Ker ob vsakem večjem nalivu meteorne vode poplavijo cesto in s tem ovirajo promet, nas zanima, kdaj bo sanacija preostalega dela (od gostilne Čefidelj in približno bivše gostilne Kump)  izvedena v celoti.«
 • Odgovor: »Prejeli smo vaše vprašanje glede ureditve Vavpotičeve ulice in Bršljinske ceste. V teku je uskladitev projektne naloge za ureditev Vavpotičeve ulice, izdelava projektne dokumentacije pa je predvidena v letošnjem letu. V kolikor bomo uspešni pri pridobivanju pravic za gradnjo na potrebnih zemljiščih bomo v prihodnjem letu pristopili tudi k gradnji.

Glede Bršljinske ceste bomo pregledali obstoječo dokumentacijo in preučili stanje.«

 

 • Mizasta ovira na Cesti brigad: »Potrebna je izgradnja še ene mizaste ovire na Cesti brigad, proti dolini, nasproti ge. Šporar (hišne številke 28, 30 in 34). Razlog za postavitev je neupoštevanje cone 30, ogrožena je varnost otrok in pešcev na šolski poti. Velik problem pa predstavlja tudi vožnja v obe smeri, kar pomeni, da se vozi v enosmerno ulico. V priponkah prilagam fotografije.« Odgovora še ni.

 

 • Cestna ovira in ostalo v naselju Lastovče: »Tudi v naselju Lastovče, na cesti proti Grobljam, je potrebna postavitev še ene cestne ovire (2 sta že postavljeni v delu gozda). Postaviti jo je potrebno med Kolenčevimi in Željkotovimi. Nujna je zaradi otvoritve nove peš in kolesarske poti, ki vodi po vozišču. Kljub coni 30 je hitrost na omenjenem delu še vedno prevelika. Cesta je ozka, omejitev se ne upošteva, na cestišču pa je po novem zarisana še kolesarska pot in cesta je namenjena tudi pešcem.

Poleg navedenega, je potrebno urediti še signalizacijo na omenjenem delu. Prejeli smo večje število pritožb stanovalcev Lastovč in Grobelj, ker jih kolesarji in pešci ustavljajo in napadajo, da se vozijo po sprehajalni poti in jim s tem ovirajo dostop do hiš. Ob trenutnih oznakah sprehajalci, ki prihajajo z Župančičevega sprehajališča ali iz brvi ne vedo, da prihajajo na del poti, ki je cesta. Obenem pa prosimo, da postavite tudi znake, ki jasno opredeljujejo, kje je pot za pešce.

Kdaj pa bo dokončanje javne razsvetljave na omenjenem delu, bi pa tudi radi izvedeli.

Odgovora še ni.

 

 • Vavpotičeva ulica zank za slepo ulico: Poslano 26.5. g. Duhu, prejeti odgovor 14.6.: »Zadeva je bila že obravnavana in izdan je delovni nalog za izvedbo prometne signalizacije.«

 

 • Poslikan in poslan dopis o menjavi kandelabra v križišču Povhove, Cegelnice in Lastov, kot redna vzdrževalna dela. Še vedno ni odgovora.

 

 

Ad. 3

 

  Projekti 2023
 • Cestna razsvetljava od OŠ Bršljin do vrtca je prijavljena in čakamo izvedbo. Opravljen je bi še popis na Kočevarjevi ulici za javno razsvetljavo. To bomo oddali v jeseni, če bo le mogoč dogovor z zasebnimi lastniki zemljišč.
 • Preplastitev c delu naselja Cegelnica je odobrena in gre mira v petek, 7.7. podpisat pogodbo.

 

 

Ad. 4

 

  Olimpijada MO NM
 • 3. olimpijada MO NM je predvidena zaenkrat 23.9. 2023. Organizator KS Drska. Do 9. 9. je potrebno oddati vse podatke sodelujočih. Finančni stroški so stvar vsake posamezne KS in naj bi znašali predvidoma 20€/na sodelujočo osebo. Gregor Vovk bo predstavnik naše KS.
 • Kateri član sveta poskrbi za določeno panogo se še dogovorimo. Za nekatere že vemo in sicer: Jožica – pikado in keglanje, Vanja – balinanje in streljanje.

 

 

Ad. 5

 

  Razno
 • Za AED naprave še vedno nismo pridobili podatkov o ceni, postavitvi, stroških. Smo pa soglasni, da je nujna postavitev v predelu Bršljina pri vrtcu, naslednji pa pri piceriji Rondo. Za nakup se bomo obrnili na MO in poskušali pridobiti donatorje. Tudi to v jeseni.
 • 24. maja 2023 smo imeli na rotovžu predstavitev IDP za rekonstrukcije Ljubljanske ceste s podvozoma pod železnico.
 • Na občino poslati vprašanje kaj je s projektom urejanja infrastrukture v naselju V brezov log. Naj bi bil že v izdelavi in kdaj bo realizacija projekta.
 • Ponovno pošljemo mail za sestanek pri županu. 8. junija je bil poslan mail, pa do danes ni ne odgovora ne termina za sestanek.
 • Za naslednji sestanek se dogovorimo za dne, 23.8., ob 19. uri.
 •  

 

Seja je bila zaključena ob 20.05

 

 

 

Zapisala:                                                                                                                 Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                      Mira Kump

novice

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin
13. september, KS Bršljin
pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

več >