zemljevid krajevnih skupnosti

Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

datum: 13. 09. 2023

Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

V mislih imajo majhne prostorske posege, ki so lahko izvedljivi v relativno kratkem času z manjšimi finančnimi sredstvi. Pobude se lahko nanašajo na različne teme: zelene površine (npr. zasaditev novih dreves ...), grajena območja (npr. ureditev poškodovanega tlakovanja ...), prometne zagate (npr. krajšanje peš ali kolesarskih poti ...), infrastrukturne ureditve (npr. ureditev javne razsvetljave ...), programske dopolnitve (npr. dodatno otroško igrišče ...) ali mogoče kaj drugega.

Krajane Bršljina so organizatorji pozvali k razmisleku o manjših prostorskih spremembah z letaki na vsa gospodinjstva, s plakati na oglaševalskih panojih krajevne skupnosti in prek socialnega omrežja Facebook.

Kako oddate svoj predlog oz. pobudo?

  1. Oglasite se lahko na eni od stojnic, ki jih bodo postavili pred trgovskimi centri v Bršljinu:
  • Vhod A1 BTC City Novo mesto, Ljubljanska cesta 27, petek, 8. 9. 2023, 14.00 – 19.00,
  • Supernova Mercator Novo mesto, Ljubljanska cesta 47, sobota, 9. 9. 2023, 9.00 – 14.00,
  • Hipermarket Spar, Klemenčičeva ulica 15, sobota, 16. 9. 2023, ura 9.00 – 14.00.

2. Do srede, 20. 9. 2023, jih lahko dostavite na Pumpnco (nekdanja vodna črpalka za železnico) na Župančičevem sprehajališču.

3. Zapišete in oddate jih lahko v Zbiralnik idej (unikatno oblikovani, zeleni poštni nabiralnik z oglasno tablo), ki bo postavljen na nekaterih lokacijah v Bršljinu.

 

zbiralnik idej

4. Posredujete jih lahko g. Blažu Habjanu na e-naslov blazhabjan@yahoo.com ali na 031 671 946.

V Urbanki – pilotni pisarni celovite urbane prenove Novo mesto bodo vaše predloge pregledali, popisali in sistematizirali. Izmed vseh bodo izbrali en (1) predlog, ki ga bomo izvedli že v letošnjem letu. Ostale bomo posredovali članom Sveta krajevne skupnosti Bršljin, ki jih bomo spodbujali k uresničitvi čim večih vaših pobud.

  • * Urbanka v Novem mestu je zasnovana kot neformalna mreža lokalnih nevladnih organizacij in posameznikov, ki delujejo na področju prostora. Med drugim je leta 2017 v enomesečnem delovanju na Glavnem trgu zbrala 248 pobud občank in občanov. Krajevna skupnost Center je nato realizirala eno pobudo: ureditev mirnega kotička v centru mesta. V ta namen se je uredil »Skriti vrt« na Rozmanovi ulici 10.  
  • Projekt Pisarna celovite urbane prenove v krajevni skupnosti Bršljin je del Podnebnih akcij Podnebnega programa Mreže za prostor, ki ga sofinancirata Eko sklad in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo iz Sklada za podnebne spremembe. Za predstavljena mnenja so izključno odgovorni nosilci projekta in ne odražajo nujno stališč Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Eko sklada j.s. ali projektnih partnerjev.

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin