zemljevid krajevnih skupnosti

3. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 16. 04. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:               29.03.2023, ob 19.00 uri

Kraj: Kočevarjeva ulica 13

 

Prisotnii:

 

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)

KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

KS Bršljin – Gregor Vovk

KS Bršljin – Jaka Može

KS Bršljin –Blaž Habjan

Ks Bršljin – Jernej Jakše

KS Bršljin - Jožica Šepetavc

 

DNEVNI RED:

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Pogovor z ge. Valerijo Verhovnik, rajonsko policistko
 3. Odobreni projekti 2023
 4. Obisk Krke, d.d., tovarne zdravil
 5. Razno

 

 

Ad. 1

 

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje

Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

 

Ad. 2

 

 1. Pogovor z ge. Valerijo Verhovnik, rajonsko policistko

Na naše povabilo se je odzvala višja policistka,  ga. Valerija Verhovnik, vodja policijskega okoliša. Pogovor je tekel o problematiki kraj v naši KS. Vsekakor je najboljše sodelovanje med krajani in policisti. Krajani lahko za svojo varnost naredimo največ, sploh pa s tem, da smo pozorni na tujce oz. ljudi, ki niso iz okoliša in si okolico sumljivo ogledujejo, da takoj obvestijo policijo.

Za naše krajane pa imamo še vedno v načrtu speljati akcijo: Varno v prometu za starejše! (že dogovorjena in odpovedana zaradi covida).  Akcijo speljemo v sodelovanju s PU NM. Akcija poteka tako, da je prvo predstavitev v sejno sobi policije (cca. 40 min.) nato pa se s kombiji odpeljemo na prikaz varne vožnje (avtocesta, krožišča, vključevanje v promet,…). Akcijo načrtujemo v prvi polovici maja. Krajane bomo k akciji povabili preko družbenih omrežji in z najboljšo reklamo, od ust do ust.

 

 

Ad. 3

 

 1. Odobreni projekti 2023

 

 • Prejeli smo ustno potrditev, ga bo projekt preplastitev ceste v delu naselja Cegelnica izveden (od Željkotovih do Barunčičevih).
 • Preplastitev ceste v naselju V Brezov log se bo izvedla, vendar ne kot projekt, temveč ko t redno vzdrževanje.
 • Za javno razsvetljavo pa smo predali vse predloge, odgovorov, kateri se bodo realizirali, pa še ni.

 

Ad. 4

 

 1. Obisk Krka, d.d., tovarne zdravil
 • Ga. Jožica Šepetavc se je dogovorila z ga. Elviro Medved, zaposleno v Krki, za obisk in ogled tovarne in prejeli smo vabila, za ogled 4. aprila 2023

 

Ad. 5

 

 1. Razno
 • Blaž Habjan je predstavil pilotni projekt: Mreža za prostor (trajna mobilnost, ideje, predlogi, pregled in izvedljivost, sodelovanje s krajani. Poteka od maja do oktobra. Naša KS bo prva v tem projektu in ga tudi podpiramo.)
 • Vseslovenska čistilna akcija je bila 18. marca. Deli naše KS se bodo oz. so se organizirali posamični in pristopili k akciji.
 • Bršljinski potok in tunel je potrebno ponovno pregledati zaradi varnosti in ustreznosti (Mira)
 • Postavitev trajnih fizičnih zapor/preprek na Zupančičevem sprehajališču, zaradi vožnje motornih vozil je dogovorjena. Gregor Vovk se je s pristojnimi dogovoril o postavitvi ovire, znaka in korit.
 • Problem zožanja ceste pri piceriji Rondo. Gregor Vovk je s pristojnimi preveril lastništvo in so ugotovili, da je cca. 70 cm parkirišča na občinskem zemljišču. Po občinskem načrtu je predvidena sanacija tega dela ceste s križiščem, pločnikom in zebro in s tem se ognemo postavitvi cestnih znakov. Časovni okvir del še ni znan.
 • Predlog za postavitev mizaste ovire na Cesti brigad in v naselju Lastovče proti Grobljam. Pridobimo slikovni material, sestavimo dopis in pošljemo na MO NM, da se postavi neopazen merilec hitrosti. Po nato zbranih podatkih vse skupaj posredujemo na policijo, mestno redarstvo in MO NM ter poskušamo realizirati postavitve ovir v cca 10 mesecih.
 • Prejeli smo klice zaradi sečnje cca. 5 ha gozda v Cegelnici proti Podbrezniku. Zadeva je uradna in ni moč preprečiti sečnje.
 • Postavitev jaškov nad muldo na cesti v Cegelnico se ureja ob sanaciji križišča in ceste. Časovni okvir ni znan.
 • V zgornji Cegelnici nasproti Retljevih (Cegelnica 25) je cestni jašek, ki ob vsakem prevozu motornih vozil strašno ropota in je potrebna sanacija.
 • ŠD Bršljin bo še naprej vodil Silvo, bomo pa sodelovali pri stroških rekreacije za naše krajane.
 • Podan je tudi predlog o postavitvi merilca hitrosti v Bršljinu, na relaciji od Makome do bršljinskega potoka, kjer je omejitev 40km/h.
 • Ter podan še predlog o ureditvi poti od lesene brvi čez bršljinski potok (Župančičevo sprehajališče) do navezave proti Foersterjevi ulici.
 • Koncert skupine Poseben gušt, ki je bil v četrtek, 9. marca, ob 18.00 uri v avli OŠ Bršljin je bil izredno lepo obiskan.
 • AED naprave bi vsekakor postavili v naši KS. Se pozanimamo o ceni, stroških vzdrževanja, … in naredimo zemljevid že obstoječih.

 

Seja je bila zaključena ob 20.45

 

 

 

Zapisala:                                                                                                          Predsednica:

Vanja Kavšček                                                                                                 Mira Kump

novice

19. maj, KS Bršljin
13. maj, KS Bršljin
10. maj, KS Bršljin

Predlog osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa

Mestna občina Novo mesto je na podlagi Zakona o urejanju prostora pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za prestrukturiranje območja Novoteksa.

več >

05. april, KS Bršljin
17. januar, KS Bršljin
07. december, KS Bršljin
06. december, KS Bršljin
Vavpotičeva Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Predlog osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu

Mestna občina Novo mesto je pričela s postopkom priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta Vavpotičeva v Novem mestu na podlagi Zakona o urejanju prostora - ZureP-3 (Uradni list RS, št. 199/21 in 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE in 95/23 – ZIUOPZP).

več >

22. november, KS Bršljin
22. november, KS Bršljin
18. september, KS Bršljin