zemljevid krajevnih skupnosti

2. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 28. 02. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:               22.02.2023, ob 18.00 uri

 

 •  

 

 •  
 • KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

  KS Bršljin – Gregor Vovk

  KS Bršljin – Jaka Može

  KS Bršljin –Blaž Habjan

  Ks Bršljin – Jernej Jakše

 •  
 •  

  DNEVNI RED:

   

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje
  2. Analiza projektov 2023
  3. Zadolžitve članov
  4. Razno

   

   

  Ad. 1

   

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje

  Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

   

  Ad. 2

   

   Analiza projektov 2023

   

  PROJEKTI:

  • Ureditev oz. asfaltiranje Kurirske poti (del Kočevarjeve ulice), tisti del, ki je v lasti občine in v dogovoru z OŠ Bršljin se uredi še krožna šolska pot. Za ureditev sta se Mira Kump in Jožica Šepetavc z ravnateljico OŠ Bršljin, ga. Natalijo Globevnik, dogovorile za obisk pri županu, da se najde skupna rešitev.
  • Preplastitev Foersterjeve ulice (do Habjanovih).
  • Preplastitev ceste v delu naselja Cegelnica.
  • Preplastitev ceste v naselju V Brezov log.
  • Preplastitev in ureditev Vavpotičeve ulice.

   

  JAVNA RAZSVETLJAVA:

  • V naselju Lastovče še en kandelaber pri oz. pred hišno št. 42.
  • Na Kočevarjevi ulici (predhodno še 1x preverimo lastništvo in možnost postavitve).
  • Razsvetljava med OŠ Bršljin in vrtcem Videk, ob stopnicah do parkirišča.
  • Dokončanje razsvetljave od Zupančičevega sprehajališča (Vovk) do ceste za Groblje (Željko).

  OTROŠKA IGRALA:

  • Predvidenih investicij za otroška igrala in igrišča v tem letu nimamo.

   

  Ad. 3

   

   Zadolžitve članov

  Ursa – Andrej Novak – maj, (MIRA).

  Adria – Mojca Novak – marec, (MIRA).

  Krka – ga. Medved – april (JOŽICA). Je že dogovorjeno in gremo na obisk, ob njihovem dnevu odprtih vrat.

  • Postavitev jaškov nad muldo na cesti v Cegelnico (GREGOR).
  • Dogovori okoli ŠD, nedorečeno (JAKA).
  • Ureditev ceste v Bršljinu, čez most, ob vsakem nalivu nastaja bazen na cestišču ( Železnikova) (JERNEJ).
  • Umiritev prometa z ležečimi platoji na Cesti brigad pri Praznikovih (h. št. 28) in na ulici V brezov log pri Eršku (h. št. 58) (JAKA, GREGOR in MIRA).
  • Preveriti stanje zaklonišča v Bršljinu nasproti Dinosa (BLAŽ, povpraša Natalijo).
  • Postavitev trajnih fizičnih zapor/preprek na Zupančičevem sprehajališču, zaradi vožnje motornih vozil (GREGOR).
  • Zamenjava oglasnih desk po naši KS (GREGOR).
  •  Še vedno ostajata odprta dogovora o sodelovanju z vojašnico in PP NM. (JOŽICA in MIRA).

   

   

   

   

   

   

  Ad.

   

   Razno
  • Za koncert skupine Poseben gušt, ki bo v četrtek, 9. marca, ob 18.00 uri v avli OŠ Bršljin, prevzamemo plakate, in jih člani razobesimo po oglasnih deskah ter Jaka poskrbi za objave na socialnih omrežjih.
  • Podan je predlog, da bi člani sveta, vsak v svojem delu Bršljina organizirali zbor krajanov. Se strinjamo da to izvedemo v toplejših mesecih, ko so zbori možni na zunanjih površinah.
  • V mesecu februarju so gasilci PGD Kamence v naši KS organizirali predstavitev uporabe AED in osnove prve pomoči. Odziv v Cegelnici in Lastovčah je bil prav neverjeten in ob tem se je pojavil velik interes, da bi ga imeli tudi tem delu. O tej možnosti se bomo pozanimali. Se pa zahvaljujemo Gregorju Špolarju za prostor in gostoljubnost.
  • Javna razsvetljava ne deluje na delu Ljubljanske ceste in utripa na Straški cesti. Obvestimo vzdrževalca.

   

   

  Seja je bila zaključena ob 19.10

   

   

   

  Zapisala:                                                                                                          Predsednica:

  Vanja Kavšček                                                                                                 Mira Kump

  novice

  22. november, KS Bršljin
  22. november, KS Bršljin
  18. september, KS Bršljin
  18. september, KS Bršljin
  13. september, KS Bršljin
  pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

  Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

  Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

  več >

  16. april, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  27. oktober, KS Bršljin