zemljevid krajevnih skupnosti

2. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 28. 02. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:               22.02.2023, ob 18.00 uri

 

 •  

 

 •  
 • KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

  KS Bršljin – Gregor Vovk

  KS Bršljin – Jaka Može

  KS Bršljin –Blaž Habjan

  Ks Bršljin – Jernej Jakše

 •  
 •  

  DNEVNI RED:

   

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje
  2. Analiza projektov 2023
  3. Zadolžitve članov
  4. Razno

   

   

  Ad. 1

   

  1. Pregled zapisnika prejšnje seje

  Zapisnik prejšnje seje je prebran in potrjen.

   

  Ad. 2

   

   Analiza projektov 2023

   

  PROJEKTI:

  • Ureditev oz. asfaltiranje Kurirske poti (del Kočevarjeve ulice), tisti del, ki je v lasti občine in v dogovoru z OŠ Bršljin se uredi še krožna šolska pot. Za ureditev sta se Mira Kump in Jožica Šepetavc z ravnateljico OŠ Bršljin, ga. Natalijo Globevnik, dogovorile za obisk pri županu, da se najde skupna rešitev.
  • Preplastitev Foersterjeve ulice (do Habjanovih).
  • Preplastitev ceste v delu naselja Cegelnica.
  • Preplastitev ceste v naselju V Brezov log.
  • Preplastitev in ureditev Vavpotičeve ulice.

   

  JAVNA RAZSVETLJAVA:

  • V naselju Lastovče še en kandelaber pri oz. pred hišno št. 42.
  • Na Kočevarjevi ulici (predhodno še 1x preverimo lastništvo in možnost postavitve).
  • Razsvetljava med OŠ Bršljin in vrtcem Videk, ob stopnicah do parkirišča.
  • Dokončanje razsvetljave od Zupančičevega sprehajališča (Vovk) do ceste za Groblje (Željko).

  OTROŠKA IGRALA:

  • Predvidenih investicij za otroška igrala in igrišča v tem letu nimamo.

   

  Ad. 3

   

   Zadolžitve članov

  Ursa – Andrej Novak – maj, (MIRA).

  Adria – Mojca Novak – marec, (MIRA).

  Krka – ga. Medved – april (JOŽICA). Je že dogovorjeno in gremo na obisk, ob njihovem dnevu odprtih vrat.

  • Postavitev jaškov nad muldo na cesti v Cegelnico (GREGOR).
  • Dogovori okoli ŠD, nedorečeno (JAKA).
  • Ureditev ceste v Bršljinu, čez most, ob vsakem nalivu nastaja bazen na cestišču ( Železnikova) (JERNEJ).
  • Umiritev prometa z ležečimi platoji na Cesti brigad pri Praznikovih (h. št. 28) in na ulici V brezov log pri Eršku (h. št. 58) (JAKA, GREGOR in MIRA).
  • Preveriti stanje zaklonišča v Bršljinu nasproti Dinosa (BLAŽ, povpraša Natalijo).
  • Postavitev trajnih fizičnih zapor/preprek na Zupančičevem sprehajališču, zaradi vožnje motornih vozil (GREGOR).
  • Zamenjava oglasnih desk po naši KS (GREGOR).
  •  Še vedno ostajata odprta dogovora o sodelovanju z vojašnico in PP NM. (JOŽICA in MIRA).

   

   

   

   

   

   

  Ad.

   

   Razno
  • Za koncert skupine Poseben gušt, ki bo v četrtek, 9. marca, ob 18.00 uri v avli OŠ Bršljin, prevzamemo plakate, in jih člani razobesimo po oglasnih deskah ter Jaka poskrbi za objave na socialnih omrežjih.
  • Podan je predlog, da bi člani sveta, vsak v svojem delu Bršljina organizirali zbor krajanov. Se strinjamo da to izvedemo v toplejših mesecih, ko so zbori možni na zunanjih površinah.
  • V mesecu februarju so gasilci PGD Kamence v naši KS organizirali predstavitev uporabe AED in osnove prve pomoči. Odziv v Cegelnici in Lastovčah je bil prav neverjeten in ob tem se je pojavil velik interes, da bi ga imeli tudi tem delu. O tej možnosti se bomo pozanimali. Se pa zahvaljujemo Gregorju Špolarju za prostor in gostoljubnost.
  • Javna razsvetljava ne deluje na delu Ljubljanske ceste in utripa na Straški cesti. Obvestimo vzdrževalca.

   

   

  Seja je bila zaključena ob 19.10

   

   

   

  Zapisala:                                                                                                          Predsednica:

  Vanja Kavšček                                                                                                 Mira Kump

  novice

  16. april, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  27. oktober, KS Bršljin
  23. maj, KS Bršljin

  3 Seja sveta KS Bršljin 2022

  Obravnava tekoče problematike in potrditev investicij za leto 2022

  več >

  28. marec, KS Bršljin
  08. oktober, KS Bršljin

  JAVNO NAZNANILO O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI DOPOLNJENEGA OSNUTKA ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU MESTNE OBČINE NOVO MESTO (SD OPN 2) IN OKOLJSKEGA POROČILA 2 ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZA OPN MONM

  V petek, 15. 10. 2021, se pričenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10 - teh. popr., 76/10 - teh. popr., 77/10 - DPN, 26/11 - obv. razl., 4/12 - teh. popr., 87/12 - DPN, 102/12 - DPN, 44/13 -teh. popr., 83/13 - obv. razl., ...

  več >

  06. oktober, KS Bršljin

  Zbor krajanov Lastovč

  Zbor je bil sklican zaradi problematike v naselju

  več >

  27. september, KS Bršljin