zemljevid krajevnih skupnosti

1. seja sveta KS Bršljin 2023

datum: 28. 02. 2023

ZAPISNIK SEJE KS BRŠLJIN

 

 

Datum:               18.01.2023, ob 18.00 uri

 

 •  

 

 •  
 • KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)

  KS Bršljin - Jožica Šepetavc

  KS Bršljin – Gregor Vovk

  KS Bršljin – Jaka Može

  KS Bršljin –Blaž Habjan

  Ks Bršljin – Jernej Jakše

   

  DNEVNI RED:

   

  1. Potrditev tajnika
  2. Finančno in poslovno poročilo za leto 2022
  3. Predlogi za investicije v letu 2022 in predlogi za 4 letno obdobje
  4. Razno

   

   

  Ad. 1

   

  1. Potrditev tajnika

  Za tajnika KS Bršljin je bila na ustanovni seji predlagana Vanja Kavšček. Danes, 18.1.2023, na prvi redni seji sveta KS Bršljin, je bila Vanja Kavšček tudi soglasno potrjena za tajnico sveta.

   

  Ad. 2

   

   Finančno in poslovno poročilo za leto 2022

   

  Predstavi se oba poročila, tako poslovno in finančno. Oba sta potrjena.

  Ad. 3

   

   Predlogi za investicije v letu 2023 in predlogi za 4 letno obdobje
  • Ureditev oz. asfaltiranje Kurirske poti (del Kočevarjeve ulice), tisti del, ki je v lasti občine in v dogovoru z OŠ Bršljin se uredi še krožna šolska pot
  • Preplastitev Foersterjeve ulice (do Habjanovih)
  • Preplastitev ceste v delu naselja Cegelnica in
  • Preplastitev ceste v naselju V Brezov log
  • Preplastitev in ureditev Vavpotičeve ulice
  • V naselju Lastovče še en kandelaber pri oz. pred hišno št. 42
  • Trajnostna mobilnost krajevne skupnosti; pešci in kolesarji
  • Nadhod oz. podhod čez železniško progo pri Lidlu mimo M studia priti bršljinskemu potoku in most čez potok        
  • Javna razsvetljava od Vovkovih do Željkotovih proti Grobljam (del je ostal brez javne razsvetljave)  
  • Javna razsvetljava na Kočevarjevi ulici
  • S strani MO NM smo dobili obvestilo, da se moramo ureditev problematike z garažim v Žlebeju obrniti na Medobčinski inšpektorat in redarstvo MO NM in občine Straža
  • Postavitev znakov na Polhovi ulici pri piceriji Rondo
  • Pri Krki, tovarni zdravil d.d., se je močno razraslo okrasno grmičevje, ki zastira preglednost ceste na ovinku. O tem ji obvestimo in prosimo za ureditev.
  • Predvideti obiske podjetji v naši KS in sicer:

  Ursa – Andrej Novak – maj,

  Adria – Mojca Novak – marec,

  Krka – ga. Medved - februar

  • Postavitev jaškov nad muldo na cesti v Cegelnico
  • Dogovori okoli ŠD, nedorečeno
  • Ureditev ceste v Bršljinu, čez most, ob vsakem nalivu nastaja bazen na cestišču ( Železnikova)
  • Umiritev prometa z ležečimi platoji na Cesti brigad pri Praznikovih (h. št. 28) in na ulici V brezov log pri Eršku (h. št. 58)
  • Preveriti stanje zaklonišča v Bršljinu nasproti Dinosa
  • Prejeli smo anonimno pritožbo na neustrezno oz. kar na cestišču parkirane avtomobile in v naselju Lastovče, ter da krajani odpadno vodo od pranja avtomobilov, žganjekuhe in drugih opravil zlivajo kar na cesto, kar predstavlja nevarnost, predvsem v zimskem času. Ker Ks ni pristojna za reševanje navedena problematike, naj se občani za take ali podobne prekrše in opozorila obrnejo na pristojne inšpekcije
  • Dogovorimo se, da bi organizirali koncert za krajane v mesecu marcu. Izvajalci bi bila Etno banda Poseben gušt, koncert bi pa bil v OŠ Bršljin. Vanja in Jožica poskušata organizirat)
  •  Naslednji se dogovorimo še o obisku in sodelovanju z vojašnico in PP NM.

   

   

  Seja je bila zaključena ob 20.00

   

   

   

  Zapisala:                                                                                                          Predsednica:

  Vanja Kavšček                                                                                                 Mira Kump

  novice

  22. november, KS Bršljin
  22. november, KS Bršljin
  18. september, KS Bršljin
  18. september, KS Bršljin
  13. september, KS Bršljin
  pobude Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

  Imate predlog, kako izboljšati javne prostore v Bršljinu?

  Urbanka – pisarna celovite urbane prenove* bo septembra v Bršljinu zbirala predloge krajanov in obiskovalcev Bršljina za nadgraditev javnih prostorov, ki bi izboljšali kakovost bivanja v tej krajevni skupnosti. Vabljeni vsi, da posredujete vsebine in (mikro)lokacije pobud.

  več >

  16. april, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  28. februar, KS Bršljin
  27. oktober, KS Bršljin