vodilna slika

Javna razgrnitev predloga Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavna cesta GII-105

datum: 26. 03. 2007

Predlog Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavna cesta GII-105 je
razgrnjen v...

Predlog Sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta za rekonstrukcijo Ljubljanske ceste v Novem mestu - glavna cesta GII-105 je razgrnjen v prostorih uprave Mestne občine Novo mesto, Novi trg 6, 3. nadstropje, Oddelek za prostor do 10.4.2007.

Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pošljete po pošti na naslov Mestna občina Novo mesto, Oddelek za prostor, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto.

Pregledna situacija

Gradbena situacija

Ureditvena situacija

Zbirna situacija komunalnih vodov

Predlog odloka.

Povzetek za javnost_grafika

Povzetek za javnost_tekst

nazaj