zemljevid krajevnih skupnosti

Delno sproščanje ukrepov v Športnem parku Žabja vas

datum: 22. 05. 2020

Z današnjim dnem se bo delno sprostila uporaba Športnega parka KS Žabja vas. Do preklica bo še vedno zaprt del, ki je namenjen igri mlajših otrok na skupinskih igralih. Z dotikanjem skupinskih igral je velika verjetnost, da pride do prenosa okužb med otroki. Uporaba igral ravno tako še ni dovoljena v vrtcih in šolah.

Več si preberite na spletni strani NijZ:  https://nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_sportno_rekrativnih_povrsin_za_splet.pdf

- Pri sprehodih po bližnjem gozdu ni nobenih omejitev, pomembno je vzdrževati priporočeno razdaljo med osebami izven gospodinjstva.  

- Uporaba fitnes naprav  je dovoljena pod pogojem, da pred in po uporabi  razkužite stične površine za roke in tudi vaše roke. Razkužilno sredstvo prinesite s sabo.

- Na igrišču vzdržujte primerno razdaljo med osebami, izjema so člani skupnega gospodinjstva, ki so lahko skupaj.  

- Pri igrah z žogo ni omejitev pri članih istega gospodinjstva. Možen pa je prenos okužbe, če boste igrali z drugimi. Lahko preko žoge ali z neposredno medsebojno bližino pri igri.   

- Izogibajte se dotikanja površin in drugih oseb izven gospodinjstva. Sedenje na klopi je brez omejitev dovoljeno le članom istega gospodinjstva, ostali vzdržujte primerno razdaljo. Pri sebi je dobro imeti priročno razkužilo in si razkuževati roke po vsakem dotiku površin. 

- Uporaba mask, ko smo v naravi in na priporočeni razdalji, ni obvezna.

- Vedimo se odgovorno in ostanimo doma, če imamo katerikoli znak bolezni COVID-19, se počutimo slabše ali imamo povišano telesno temperaturo. V teh primerih smo dolžni obvestiti osebnega zdravnika in ostati v samoizolaciji.

Hvala za vaše polno razumevanje, skupaj smo močnejši.

 

 

                                                                Robert Sotler, predsednik Sveta KS Žabja vas   

 

novice

21. januar, KS Žabja vas

Umetnikom gremo nasproti

Na osnovi prošnje KS Žabja vas, je MO Novo mesto odobrila investicijo v delno sanacijo stavbe v Drgančevju pri OMV.

več >

04. november, KS Žabja vas

Potomka \"Napoleonove vrbe\" je v polnem zagonu rasti

Zaradi starosti in razklanosti drevesnega debla, je pričelo staro drevo v zadnjih dveh letih odmirati. Zaradi nevarnosti porušitve smo ga preventivno posekali, da nebi prišlo do poškodb sprehajalcev ali otrok, ki so drevo uporabljali kot plezalni poligon.

več >

26. oktober, KS Žabja vas

Nevarni udor zemljine na sprehajalni gozdni poti

Na sprehajalni gozdni poti, ob ulici Drejčetova pot za komunalni zabojniki, so krajani opazili večji udor zemljine, ki predstavlja nevarnost za poškodbe sprehajalcev in kolesarjev.

več >

17. oktober, KS Žabja vas

Prenova javne razsvetljave v KS se je pričela!

V KS bomo v roku dveh let na ulicah zamenjali javno razsvetljavo povsod tam, kjer na drogove še niso bile nameščene varčne LED luči.

več >

16. september, KS Žabja vas

CELOSTNA PODOBA ZBIRNIH MEST ZA KOMUNALNE ODPADKE

Izpolnjujemo programsko zavezo Sveta KS Žabja vas in pričela se je postopna ureditev zbirnih mest za komunalne odpadke, pri čemur nam izdatno pomaga podjetje Komunala d.o.o..

več >

16. september, KS Žabja vas

IGRANJE KOŠARKE SEDAJ MANJ MOTEČE ZA SOSEDE

Ob izgradnji Športnega parka so bile, zaradi pravil pri izbirah iz naslova javnega razpisa, na kovinska stojala nameščene cenejše košarkaške table z obroči. Zaradi tankih tabel so žoge ob odboju povzročale moteče zvoke, kar je zelo motilo bližnje stanovalce hiš.

več >

15. september, KS Žabja vas

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu

Javno se razgrne dopolnjen osnutek sprememb in dopolnitev Zazidalnega načrta za poslovno oskrbni center ob Belokranjski cesti v Novem mestu (v nadaljevanju: SD ZN), ki ga je pod št. J-13/19, september 2020, izdelalo podjetje ACER Novo mesto d. o. o.

več >

12. september, KS Žabja vas

Zaščitne obrazne maske za vse krajane

Svet KS je sprejel odločitev, da za vse krajane nabavi zaščitne obrazne maske, več si preberite v dopisu...

več >

12. september, KS Žabja vas

Dotrajana delna zapora na Lobetovi ulici

Zaradi prehitrih in nevarnih voznikov, ki pogosto prečkajo klanec skozi Lobetovo ulico, z namenom prihranka na času v smeri Cikave, je bila na tej ulici vzpostavljena delna zapora.

več >

08. september, KS Žabja vas

Posedanje uličnih cestnih jaškov

Na ulicah v KS je opaziti občutno posedanje asfaltne površine, posebno okoli cestnih jaškov in rešetk.

več >