zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

datum: 05. 04. 2019

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

Prisotni člani sveta KS: Milivoje Golić, Ladi Rauh, Marjana Kulovec in Zora Klobučar

 

Sprejet je bil naslednji dnevni red:

 

  1. Potrditev zapisnika št. 2
  2. Predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave za obdobje 2020-2022
  3. Predstavitev programa RuNe
  4. Športne igre KS v MO Novo mesto
  5. Razno

 

Sejo je vodil predsednik sveta KS Milivoje Golić.  

 

Ad 1.)  Potrditev zapisnika št. 2

 

Na zapisnik 2. seje, ki so ga vsi člani sveta predhodno prejeli po elektronski pošti, ni bilo pripomb in je bil kot tak potrjen.

 

Ad 2.)  Predlogi za preplastitev cest in izgradnjo javne razsvetljave za obdobje 2020-2022

 

Predsednik je uvodoma povedal, da je do 15. aprila 2019 potrebno na MO dostaviti predloge za preplastitev cest in javne razsvetljave za obdobje 2020-2022. Za vsako leto se lahko predlaga po eno cesto in eno traso javne razsvetljave.

 

Sledila je razprava, po kateri so bili sprejeti naslednji predlogi:

  • Izgradnja javne razsvetljave:

2020  na Lazih

2021 na Makutah

2022 na Vaški cesti proti Lazam

  • Preplastitev oz. asfaltiranje cest:

2020 cesta proti Travnem Dolu

2021 cesta na Ljuben (od križišča pri Ravbarjevih proti Sv. Vidu)

2022 za to leto se potrebe še pregledajo in določimo v prihodnjem tednu

 

Sprejet je bil tudi sklep, da na MO naslovimo zahtevo za popravilo ceste (navoz gramoza)  v Ljubnu pod vinogradi v smeri proti Birčni vasi. Zaradi  predvidene trase vodovoda asfaltiranje te ceste pred tem ni predvideno.

Ad 3) Predstavitev programa RuNe

 

Predsednik je poročal, da je bil v preteklem tednu na predstavitvi projekta RuNe. Cilj projekta je izgraditev odprtega optičnega omrežja na tistih področjih, kjer ni bil izkazan komercialni interes.  Z gradnjo se bo pričelo v mesecu juniju, potreben pa je vsaj  25% interes v naselju oz. krajevni skupnosti in udeležba v višini 150,00 € po priključku.  Več informacij je dostopnih na njihovi spletni strani, organizirali pa bodo tudi delavnice.

Kot kaže, program RuNe za nas ne bo aktualen, saj je za področje naše KS večji del omrežja že izgradilo podjetje Telekom, izrazili pa so tudi že interes za preostali del.

 

Ad 4) Športne igre KS v MO Novo mesto

 

Letos bo v MO Novo mesto potekala 2. olimpijada KS in sicer 18. maja 2019. Organizator bo  KS Drska.

Predsednik je povedal, da je v skladu s sklepom prejšnje seje na sestanek povabil Luko Žagarja in mu ponudil vodenja ekipe na olimpijadi. Luka je ponudbo sprejel, se pa sestanka zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti.

Tekmovanja bodo v različnih disciplinah – obvestilo je objavljeno tudi na spletni strani KS v MO Novo mesto. Prijavnice je potrebno dostaviti do 20. aprila 2019.

 

Ad 5) Razno

 

Pod to točko so bile obravnavane še naslednje zadeve:

 

  • Na zadnjem sestanku na MO je predsednik izpostavil pobudo o ponovni spremembi projekta obnove zadružnega doma in preučitvi možnosti izgradnje oddelka za varstvo starejših. Odgovor občine je bil, da tega nimajo predvidenega in da je postopek obnove po zadnjem projektu že stekel. V kolikor pa bi imeli mi sami investitorja, pa so spremembo pripravljeni podpreti.

 

Prejeli smo odločbo za odobritev vseh prijavljenih investicij (zadružni dom, javna razsvetljava do igrišča, cesta na Ljubnu, parkirišče pri mrliški vežici), ki bodo s strani MO sofinanciranje v višini 70%.

 

Direkcija za ceste v sodelovanju z MO pripravlja dokumentacijo za označevanje avtobusnih postajališč na Uršnih selih. Izvedba na terenu je predvidena za mesec maj 2019.

 

V soboto, 23. marca smo v sklopu velike čistilne akcije krajevnih skupnosti MONM tudi v naši KS izvedli čistilno akcijo. Akcija je dobro uspela in tako kot vsako leto, se tudi letos lahko pohvalimo z odlično udeležbo krajanov.

 

Seja je bila končana ob 20.30 uri.

 

 

Zapisala: Zora Klobučar

novice

28. avgust, KS Uršna sela

Zapisnik 5.seje sveta KS Uršna sela

Na 5.seji sveta KS Uršn a sela, ki je bila, 28.08.2019,s pričetkom ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma na Uršnih selih so obravnavana naslednja vprašanja: 1. Potrditev zapisnika št. 4 2. Pohod na Seč 3. Grobnina za leto 2020 4. Razno

več >

19. julij, KS Uršna sela

Otroške delavnic na Uršnih selih

Na Uršnih selih že nekaj let uspešno potekajo delavnice za predšolske in šoloobvezne otroke

več >

01. julij, KS Uršna sela

INTENZIVNE VAJE KRONC

Kronce organizirale intenzivne vaje v Kranjski Gori in popestrile 90.letnico delovanja PGD Uršna sela

več >

20. junij, KS Uršna sela

Zapisnik 4.seje sveta KS Uršna sela

Na svoji 4.seji, ki je bila dne, 20.06.2019, ob 20.00 uri v gasilskem domu na Uršnih selih je svet KS Uršna sela razpravljal o višini grobnin za leto 2019 in poteku investicij v tekočem letu.

več >

17. maj, KS Uršna sela

PREDSTAVITEV PROJEKTA: EVROPA ZA DRŽAVLJANE

V petek 17. maja 2019 smo na Uršnih selih poslušali zelo zanimivo predstavitev projekta EVROPA ZA DRŽAVLJANE, katerega nam je predstavila Alenka Novak, ki sodeluje z Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

več >

05. april, KS Uršna sela

Zapisnik 3.sestanka sveta KS Uršna sela

Člani sveta KS Uršna sela na svoji 3.seji razpravljali o investicijah v cestno infrastrukturo in javno razsvetljavo za obdobje 2020-2022 in športnih igrah KS MO Novo mesto

več >

28. marec, KS Uršna sela

KRONCE z borci za vrednote NOB

Kronce obogatile skupščino druženja borcev za vrednote NOB Novo mesto

več >

01. februar, KS Uršna sela

Zapisnik 2.sestanka sveta KS uršna sela

Svet KS Uršna sela je na svoji 2.seji, ki je bila dne, 01.02.2019, ob 19.00 uri v prostorih gasilskega doma, imenoval tajnika KS in razpravljal o predvidenih investicijah v letu 2019.

več >

27. december, KS Uršna sela

Božično novoletni koncert

Kronce tudi letos pripravile Božični koncert v domači cerkvi, ki je bil 27.decembra in ga se je udeležilo rekordno število gledalcev.

več >

20. december, KS Uršna sela

Kronce s prostovoljci

Medgeneracijsko društvo ŽAREK iz Novega mesta organiziralo jubilejno srečanje voditeljev skupin starejših ljudi za samopomoč

več >