zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik seje sveta KS Šmihel

datum: 25. 10. 2016

PRISOTNI: Milena Šinkovc, Boštjan Marolt, Brigita Juršić, Marija Džamžić, Miro Škufca, Tone Progar

OPRAVIČENO ODSOTNA; Aleksandra Pavlič

 

Datum: 11.10.2016    Kraj: PROSTORI KS ŠMIHEL         od 19.00h do 20.00h

TEME: Infrastruktura, izlet, božično-novoletne aktivnosti

1. Povzetek dela: Miro Škufca poroča o uspešni izvedbi dosedanjih aktivnosti v Krajevni skupnosti od poletja do jeseni.

2. PLOČNIK V ŠMIHELU

Pločnik ob Šmihelski cesti se bo začel graditi v letu 2017, vsi ki živijo ob Šmihelski cesti, so podali soglasje za prodajo nepremičnin. Občina intenzivno pripravlja vso dokumentacijo z Direkcijo za ceste RS.

3. Razno

- Smrečnikova ulica – most čez Težko vodo, bo predvidoma odprt za promet v začetku decembra 2016

- Škrjanče - urejena javna razsvetljava, samo soglasje za elektro priključek manjka in zasveti luč v mesecu novembru 2016. Prav tako se tudi uredi sanacija ob prekopu ceste na Škrjančah s strani CGP Novo mesto.

- V naslednjem letu, je pobuda da se uredi otroško igrišče v starem delu Šmihela, pri Dijaškem domu v Šmihelu.

4. Izlet v Avstrijo

Dogovor za izlet v Salzburg v Avstrijo je 3.12.2016 – izlet organizira turistična agencija, KS prispeva za določene stroške, razliko plača izletnik.

5. Časopis Šmihelčan  – nit časopisa je še v idejah, ena od njih je predstavitev posameznih humanitarnih delavcev v KS Šmihel, prav tako se našim donatorjem pošlje vloga za pomoč financiranju časopisa.

6. Božično – novoletni pohod, 26.12.2016, kot vsako leto, Košenice – Škrjanče – Boričevo, do kmetije Mervar na Boričevo, kjer bo pogostitev in ognjemet.

7. Božično-novoletno okraševanje; Elektro Gregorič poskrbi za okraševanje po Šmihelu in Škrjančah, namestijo lučke na javni razsvetljavi. Prav tako se pripravi kovinski skelet za okrasitev na smreki ob cerkvi.

8. Božično – novoletni koncert; v pripravi je dogovori z Konservatorijem za glasbo Jurij Slatkonja in cerkvenimi pevskimi zbori Šmihel za sodelovanje.

9. Ureditev okolice – Marija Đ. izpostavila problem na Košenicah, kjer je divje odlagališče odpadkov in preveč zaraščene žive meje ob cesti v naselju. Se poslika in pošlje dopis na redarsko službo na MO Novo mesto, da ta opozori lastnike parcel.

10. Dostop do Bajčeve ulice – na g. Jureta Duha iz MO Novo mesto se naslovi vloga za odobritev in namestitev napisa  za omejitev hitrosti 30/h, ker je to šolska pot in osvetlitev prehoda za pešce pri cerkvi v Šmihelu.

11. Romska problematika;   v romskem naselju Pot v Gaj je povečano varnostno tveganje, zato se skliče varnostni sosvet s policijo, Bojanom Tudija in Mestno občino NM. Za romsko družino Brulc se poskrbi za en kamion peska, za na pot, do njihovega prebivališča. 

 

 

 

novice

16. januar, KS Šmihel

Krajevna skupnost Šmihel skozi leto 2019

Pregled delovanja Sveta Krajevne skupnosti Šmihel v letu 2019

več >

08. oktober, KS Šmihel

Stališča do pripomb z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni je dne 1. 10. 2019 s sklepom št. 350-20/2017 zavzel stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPPN je potekala od 26. 6. 2019 do vključno 16. 8. 2019.

več >

22. julij, KS Šmihel

Dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel

Mestna občina Novo mesto obvešča javnost, da bo zaradi aktualne problematike umeščanja obvoznice Šmihel v prostor, organizirana dodatna javna obravnava dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel, in sicer v sredo, 21. 8. 2019, ob 16:30 uri v Gasilskem domu Šmihel, Bajčeva ulica 20, 8000 Novo mesto.

več >

19. junij, KS Šmihel

Javna razgrnitev in obravnava dopolnjenega osnutka OPPN za obvoznico Šmihel

Prihodnji teden se začenja javna razgrnitev dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta za obvoznico Šmihel. Javna razgrnitev bo potekala od 26. junija do 16. avgusta v prostorih Mestne občine Novo mesto (Seidlova cesta 1), javna obravnava pa bo v ponedeljek, 15. julija 2019 ob 16. uri, v sejni sobi občinskega sveta na rotovžu ...

več >

25. januar, KS Šmihel

Razpis za naknadne volitve za KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec

Razpisujemo naknadne volitve v sveta KS Šmihel in KS Ločna - Mačkovec, ki bodo 10. marca 2019. Podrobnosti v priponkah.

več >

03. november, KS Šmihel
09. april, KS Šmihel

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

Katalog informacij javnega značaja KRAJEVNE SKUPNOSTI ŠMIHEL

več >

08. januar, KS Šmihel

Seja sveta KS ŠMIHEL

Seja sveta KS ŠIHEL

več >

15. november, KS Šmihel