zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

datum: 15. 10. 2020

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 18. 9. 2020

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 19.00 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Marko Sekula, Toni Drab, Verica Turk

Opravičili so se: Jože Cimermančič, Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Pregled zapisnika 7. seje Sveta KS Podgrad

2. Tekoča problematika

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

 

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 8. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

Sklepi so bili realizirani, sklep 7 (zbor krajanov, ustanovitev društva Podgrad) se prenese zaradi pereče Covid- situacije do nadaljnjega, ko se bo situacija umirila.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Tekoča problematika

 • Urejanje načrtovanih del v Vinji vasi;  sestanek z županom o ureditvi dela cestišča iz Vinje vasi do Podgrada, dela se naj bi predvidoma zaključila do konca meseca novembra 2020.
 • Mrliška vežica na Velikem Cerovcu; potreben bo vložek krajanov, iniciativo vodi Tomaž Robek, potreben delni zbor občanov ali referendum krajanov Velikega in Malega Cerovca
 • Dodelani  so bili štirje ekološki otoki z ustrezno ograjo
 • Vzdrževanje cest je v zadnjem času dokaj slabo, potekalo je krpanje cest ; če kdo opazi še kakšno nujno popravilo cest, naj pošlje fotografijo in opis lokacije, da se naročilo odda naprej
 • Pokopališče Podgrad, Jurna vas, Veliki Cerovec; grobnina je v letu 2019 znašala 20 €, v naslednjem letu jo bomo povečali na 25 €.

SKLEP 3: plačilo grobnine za leto 2020 jo 25 €. Naroči se pripravo in pošiljanje plačilnih nalogov. Do naslednje seje sveta se pripravi pregled plačil grobnine za 2019.

 • Obračališče v Koncu se ureja, za izvedbo del je zadolžen Toni Drab.
 • Adaptacija prostorov v Gasilskem domu poteka po predvidenemu planu; plačilo  najema prostorov za preteklo in tekoče leto v skladu z najemno pogodbo še ni bila izvršena.

SKLEP 4: S  PGD Podgrad se sklene aneks k pogodbi o najemu in za najem prostorov nakaže 2.000,00 €.

 • Nameščena naj bi bila dva nova defibrilatorja v Koroški vasi in v Jurni vasi
 • Kategoriziranje cest po odloku iz leta 2018; vsi člani Sveta pregledajo seznam cest, preverijo v svojem območju (  če so vse ceste zajete v seznamu, ki ga bo poslal vsem članom g. Erpe), če ugotovijo neskladje, sporočijo predsedniku svoj predlog.
 • Rekonstrukcija dela ceste v Jurni vasi;  pobuda o razširitvi in ureditvi dela ceste skozi Jurno vas
 •  

SKLEP 5: za ureditev dela ceste skozi Jurno vas se naroči geodetski posnetek

 

 • Pristava; za postavitev ekološkega otoka še vedno ni ustrezne lokacije

SKLEP 6: Na Pristavi se v interesu urejanja okolja dogovori z MO Novo mesto za odmero parcele 110/5. Poleg odmere na Pristavi se zaprosi MO NM za odmero cestišča v Koroški vasi na odseku med domačijo Primc in Mrvič, zaradi ureditve le tega.

 

Podgrad, 19. 9. 2020                                                                                                                   

                                                                                                                          Pripravila: Verica Turk                                                           

novice

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

14. september, KS Podgrad
10. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

več >

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >

13. november, KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

več >

22. september, KS Podgrad

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

4. seja Sveta KS Podgrad

več >