zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

datum: 30. 12. 2019

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

 

 

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 18. 11. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas:18.30 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Jože Cimermančič, Marko Sekula,Toni Drab,Verica Turk.

Opravičil se je: Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

Dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 4. seje

2. Pregled aktivnosti v 2019

3. Predlog aktivnosti za 2020

4. Razno

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 4. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Pregled aktivnosti v 2019

 • Kanalizacija: predstavitev, konkretni dogovor  na naslednji seji
 • Izvoz v Koroški vasi; dela so dokončana, manjka še ograja, ki jo bodo še  namestili
 • Rekonstrukcija ceste v Vinji vasi (oddana dokumentacija, naročilnica na občini, dogovor o zapori ceste, obvestiti krajane, šolo)
 • Mrliška vežica Veliki Cerovec (gradbeno dovoljenje izdelano, sledi izvedba rušenja stare vežice po novem letu)
 • Avtobusno postajališče za Konec bo dokončano do konca meseca
 • V Jurni vasi porušena stara vežica, dela še niso zaključena
 • Mrliška vežica v Podgradu, poiskati ustrezen predračun za nova vrata
 • Mihovec, izvedena sanacija brežine, ne najbolj kvalitetno
 • Koroška vas-  poskusno bodo postavljene cestne ležeče ovire v delu vasi, v katerem prebivalci zahtevajo omejitev hitrosti spomladi.

K 3. Točki

Pregled aktivnosti v 2020

 • Predlog proračuna MO NM  bo ponovno razpisan v naslednjem letu,  razpis za KS;

seznam prioritet za leto 2020:

 • cesta Vinja vas- Podgrad
 • javna razsvetljava Jurna vas
 • obračališče v Koncu
 • razširitev ceste v Koroški vasi
  • razširitev gasilskega doma, ureditev prostorov za namen družbenih dejavnosti; najprej aktivnosti za ureditev lastništva doma, projektne dokumentacije

  SKLEP 3: glede na potrebo po ureditvi prostorov za družbene dejavnosti raziščemo možnosti za vpis solastništva v objekti gasilskega doma, da bi s tem pridobili možnosti za pridobitev proračunskih sredstev

  K 4. Točki

  • problem kategorizacije ceste v Koroški vasi- Nova Gora; sestanek z lastniki gospodinjstev in predstavniki občine o razrešitvi problema (oranje snega)
  • pluženje snega Koroška vas-Podgrad- Pristava; lani ni bilo redno
  • Marta Kastelic je podala odstopno izjavo za člana Sveta KS, izvoli se nov podpredsednik Sveta KS Podgrad

  SKLEP 4: soglasno  je potrjen Anton Drab za podpredsednika Sveta KS Podgrad

  • Tabla vrisanih kolesarskih poti; lokacija postavitve bo med ekološkim otokom in v smeri Vinja vas, pridobi se predračun za izdelavo lesene nosilne konstrukcije
  • Avtobusna postajališča bi želeli popestriti, polepšati; šolo se pozove, da poda ideje o polepšanju postajališč z izvirnimi otroškimi likovnimi deli
  • Grobnine za leto 2019; občinski odlok o ceni ne velja več, KS lahkom sama oblikuje svojo ceno

  SKLEP 5: grobnina za leto 2019 bo 20 evrov, v mesecu decembru 2019 bodo uporabniki  grobov prejeli položnice za plačilo grobnine

  • Označitev prehodov za pešce pri novih postajališčih; potrebe bodo člani Sveta še sporočili v naslednjem mesecu
  • Stara mrliška vežica v Podgradu; spet so se v njej znašli odpadki, zato se naroči obvestilno kovinsko tablo, ki obvešča o kraju odlaganja viška zemlje in ostalega materiala, spomladi bomo izvedli ponovno čiščenje prostora
  • Zloženke in praznik KS bomo obravnavali na naslednji seji.

   

   

   

   

  Podgrad, 20. 11. 2019

                                                                                                                     Pripravila: Verica Turk                                                           

   

                                    

  novice

  10. marec, KS Podgrad

  6. seja Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

  več >

  30. december, KS Podgrad

  Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

  več >

  13. november, KS Podgrad

  Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

  Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

  več >

  22. september, KS Podgrad

  Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

  4. seja Sveta KS Podgrad

  več >

  29. avgust, KS Podgrad

  Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

  Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

  več >

  18. julij, KS Podgrad

  Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

  več >

  22. maj, KS Podgrad

  3. seja Sveta KS Podgrad

  3. seja Sveta KS Podgrad

  več >

  07. april, KS Podgrad

  Očistimo sosesko, 30. marec 2019

  V KS Podgrad smo uspešno izvedli akcijo čiščenja okolice v soboto, 30. marca 2019.

  več >

  19. marec, KS Podgrad

  Uradne ure za krajane KS Podgrad

  Uradna ura za krajane KS Podgrad bo vsako prvo nedeljo v mesecu med 8 in 9 uro v prostorih KS v Gasilskem domu Podgrad, Podgrad 38. Začnemo s 7. aprilom 2019.

  več >

  17. marec, KS Podgrad

  Očistimo sosesko, 30. marec 2019

  V krajevnih skupnostih Mestne občine Novo mesto bo v soboto, 23. marca, potekala tradicionalna čistilna akcija Očistimo sosesko. V KS Podgrad bomo akcijo izvajali en teden kasneje, v soboto, 30. marca.

  več >