zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

datum: 30. 12. 2019

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

 

 

 

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad                            

 

Datum: 18. 11. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas:18.30 – 20.30

Prisotni: Marjan Erpe, Jože Cimermančič, Marko Sekula,Toni Drab,Verica Turk.

Opravičil se je: Tomaž Robek

Sejo je vodil predsednik Sveta KS Podgrad Marjan Erpe.

Dnevni red:

1. Sprejem zapisnika 4. seje

2. Pregled aktivnosti v 2019

3. Predlog aktivnosti za 2020

4. Razno

 

Dnevni red seje je bil soglasno sprejet, nanj ni bilo pripomb.

SKLEP 1: soglasno se potrdi dnevni red 4. seje Sveta KS Podgrad.

 

K 1. Točki

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad je bil pregledan, potrjen in je bil v celoti sprejet.

SKLEP 2: soglasno se potrdi zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad.

K 2. Točki

Pregled aktivnosti v 2019

 • Kanalizacija: predstavitev, konkretni dogovor  na naslednji seji
 • Izvoz v Koroški vasi; dela so dokončana, manjka še ograja, ki jo bodo še  namestili
 • Rekonstrukcija ceste v Vinji vasi (oddana dokumentacija, naročilnica na občini, dogovor o zapori ceste, obvestiti krajane, šolo)
 • Mrliška vežica Veliki Cerovec (gradbeno dovoljenje izdelano, sledi izvedba rušenja stare vežice po novem letu)
 • Avtobusno postajališče za Konec bo dokončano do konca meseca
 • V Jurni vasi porušena stara vežica, dela še niso zaključena
 • Mrliška vežica v Podgradu, poiskati ustrezen predračun za nova vrata
 • Mihovec, izvedena sanacija brežine, ne najbolj kvalitetno
 • Koroška vas-  poskusno bodo postavljene cestne ležeče ovire v delu vasi, v katerem prebivalci zahtevajo omejitev hitrosti spomladi.

K 3. Točki

Pregled aktivnosti v 2020

 • Predlog proračuna MO NM  bo ponovno razpisan v naslednjem letu,  razpis za KS;

seznam prioritet za leto 2020:

 • cesta Vinja vas- Podgrad
 • javna razsvetljava Jurna vas
 • obračališče v Koncu
 • razširitev ceste v Koroški vasi
  • razširitev gasilskega doma, ureditev prostorov za namen družbenih dejavnosti; najprej aktivnosti za ureditev lastništva doma, projektne dokumentacije

  SKLEP 3: glede na potrebo po ureditvi prostorov za družbene dejavnosti raziščemo možnosti za vpis solastništva v objekti gasilskega doma, da bi s tem pridobili možnosti za pridobitev proračunskih sredstev

  K 4. Točki

  • problem kategorizacije ceste v Koroški vasi- Nova Gora; sestanek z lastniki gospodinjstev in predstavniki občine o razrešitvi problema (oranje snega)
  • pluženje snega Koroška vas-Podgrad- Pristava; lani ni bilo redno
  • Marta Kastelic je podala odstopno izjavo za člana Sveta KS, izvoli se nov podpredsednik Sveta KS Podgrad

  SKLEP 4: soglasno  je potrjen Anton Drab za podpredsednika Sveta KS Podgrad

  • Tabla vrisanih kolesarskih poti; lokacija postavitve bo med ekološkim otokom in v smeri Vinja vas, pridobi se predračun za izdelavo lesene nosilne konstrukcije
  • Avtobusna postajališča bi želeli popestriti, polepšati; šolo se pozove, da poda ideje o polepšanju postajališč z izvirnimi otroškimi likovnimi deli
  • Grobnine za leto 2019; občinski odlok o ceni ne velja več, KS lahkom sama oblikuje svojo ceno

  SKLEP 5: grobnina za leto 2019 bo 20 evrov, v mesecu decembru 2019 bodo uporabniki  grobov prejeli položnice za plačilo grobnine

  • Označitev prehodov za pešce pri novih postajališčih; potrebe bodo člani Sveta še sporočili v naslednjem mesecu
  • Stara mrliška vežica v Podgradu; spet so se v njej znašli odpadki, zato se naroči obvestilno kovinsko tablo, ki obvešča o kraju odlaganja viška zemlje in ostalega materiala, spomladi bomo izvedli ponovno čiščenje prostora
  • Zloženke in praznik KS bomo obravnavali na naslednji seji.

   

   

   

   

  Podgrad, 20. 11. 2019

                                                                                                                     Pripravila: Verica Turk                                                           

   

                                    

  novice

  14. september, KS Podgrad
  10. avgust, KS Podgrad

  Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

  več >

  01. julij, KS Podgrad

  Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

  več >

  10. maj, KS Podgrad

  GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

  Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

  več >

  27. april, KS Podgrad

  Čistilna akcija v KS Podgrad

  Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

  več >

  10. marec, KS Podgrad

  6. seja Sveta KS Podgrad

  Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

  več >

  30. december, KS Podgrad

  Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

  Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

  več >

  13. november, KS Podgrad

  Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

  Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

  več >

  22. september, KS Podgrad

  Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

  4. seja Sveta KS Podgrad

  več >

  29. avgust, KS Podgrad

  Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

  Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

  več >