zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 1. seje Sveta KS Podgrad

datum: 15. 01. 2019

1. seja Sveta KS Podgrad v novem mandatnem obdobju 2019

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

Zapisnik 1. Seje Sveta KS Podgrad

Datum: 8. 01. 2019

Kraj: prostor KS - Gasilski dom Pograd

Čas: 18.00 – 20.00

Prisotni: Marjan Erpe, Marta Kastelic, Jože Cimermančič, Toni Drab,  Marko Sekula, Tomaž Robek, Verica Turk.

Sejo je vodil Marjan Erpe.

 

Dnevni red:

1. Dogovor o delovanju sveta KS Podgrad

2. Okvirni plan dela za leto 2019 in 2019 - 2022

3. Tekoča problematika

 

Uvodoma je predsednik sveta KS Podgrad  Marjan Erpe vse lepo pozdravil in zaželel uspešno delo v naslednjem mandatnem obdobju.

K 1. Točki

Dogovor o delovanju sveta KS

Izvoli se podpredsednik in tajnik sveta KS

 • Za podpredsednika izglasovana Marta Kastelic
 • Za tajnika izglasovana Verica Turk

Zadolžitve za spremljanje problematike po vaseh:

Podgrad: Marjan Erpe

Pristava, Mihovec:  Verica Turk

Toni Drab: Konec

Jože Cimrmančič: Vinja vas

Tomaž Robek : Veliki Cerovec, Mali Cerovec

Marko Sekula:  Koroška vas, Jurna vas

Marta Kastelic: spremlja vse razpise, na katere se potencialno javlja KS

 

UVEDEJO SE URADNE URE ZA POTREBE KRAJANOV: NEDELJA  8.00-9.00 (vsaka prva v mesecu, v prostorih KS v Podgradu), prisoten en član Sveta KS)

Uradne ure se uvajajo za dobo 1 leta. Če bo interes krajanov za reševanje zanimiv, se praksa nadaljuje, v nasprotnem se ukine. Termin bo objavljen na spletni strani, zboru krajanov in sporočilom vsakemu gospodinjstvu najkasneje v marcu.

ZBOR KRAJANOV: konec februarja 2019

K 2. Točki

Okvirni plan dela za leto 2019 in 2019 – 2022

Projekti po razpisih:

Streha na Gasilskem domu v Podgradu ( gasilci + KS) Javna razsvetljava ( nadaljevanje v Jurni vasi, nato ostale vasi) Naslednja faza gradnje poslovilne vežice na Velikem Cerovcu Preplastitev dela ceste od G 2 105 NM-Metlika proti Vinji vasi

 

Prioritete za leto 2019:

 

 Avtobusna postajališča,  pridobivanje informacij in dokumentacije (za vsa v KS) Potrebe predšolske vzgoje, oddelek za najmlajše ( organizacija sestanka z vsemi deležniki) Nadaljevanje aktivnosti za ureditev večnamenskega prostora za šport in rekreacijo v Podgradu in preverjanje možnosti pridobitve prostora v Vinji vasi, ki je v lasti sklada kmetijskih zemljišč za potrebe ureditve otroškega igrišča. Družbene dejavnosti: ureditev prostorov KS, prostor za prostočasne dejavnosti upokojencev, pevskega zbora…

 • Praznik KS: razpis za ideje o naslovu, času, vsebinah, spremljajočih dejavnostih, logotipu…
 • Zimska služba na nekategoriziranih cestah v Koroški vasi in ureditev lastništva in odmera stvarne služnosti (skupaj z MO Novo mesto in krajani) Ureditev obračališča, ekološkega otoka na koncu vasi Konec, namestitev obvestilne table O delovanju sveta in ostalih aktualnih informacijah se krajane obvešča preko spletne strani KS, vsaj 2x letno pa tudi s tiskovino v hišni nabiralnik

   

  Okvirni plan dela za leta 2019 – 2022

  Izvajanje vseh prioritetnih del, ki bodo potekale daljše obdobje s področja komunalne infrastrukture, šolske in predšolske vzgoje, urejanje površin za šport in rekreacijo, sodelovanje z organizacijami in društvi s področja KS, pomoč krajanom pri vsakdanjih težavah povezanih z življenjem v okolju KS Razvijanje EKO ZAVESTI, EKO dejavnosti:  ozaveščanje o pomenu pravilnega ločevanja odpadkov, skrb za čisto naravo ( metanje smeti iz avta), ozaveščanje o varovanju okolja ( sveče na pokopališču, psi na javnih površinah), Ekološki otoki. Skrb za starejše in onemogle; spoznati njihove potrebe , seznanitev s programom Rudi;  širša akcija za pomoč v okviru KS, Simbioza najmlajši- starejši, iskanje povezav. V povezavi s Telekomom odstraniti vso napeljavo, ki ni več v funkciji
 • Povezati praznik KS s srečanji  prebivalcev  vasi, ki se imenujejo Podgrad v Sloveniji in izven Slovenije  (pozneje lahko tudi ostale vasi z istoimenskimi  kraji)
 • Delovne akcije za urejanje okolice Mehovega ( vodnjak, klopi, ograje, na vrhu atrij …). Samooskrbne dejavnosti: izobraževanje, predstavitve, predavanja, izmenjava sadik in semen, » eko tržnica, mali sejem«…

   

  Plan bomo dopolnili še po zboru krajanov, ko bodo imeli vsi krajani možnost podati predloge, pobude, mnenja, kakor tudi reševanje težav, ki jih prepozna svet KS ali krajani .

   

  ZAPISALA: Verica Turk                                                 

                                                                                                                                     Podgrad, 9. 1. 2019

novice

21. december, KS Podgrad

Voščilo

Voščilnica krajanom KS Podgrad

več >

03. december, KS Podgrad

UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD

SPOŠTOVANI UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD Krajevna skupnost upravlja pokopališče. Vsi se trudimo, da bi bilo pokopališče in vežica čim lepše urejena. Da bo ostala urejena, se moramo vsi uporabniki držati nekaterih osnovnih pravil.

več >

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

14. september, KS Podgrad
10. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

več >

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >