zemljevid krajevnih skupnosti

Pogled na kraje KS Podgrad

datum: 09. 12. 2018

Stoji tam Mehovski grad, oj, stoji, pod njim pa prekrasnih 9 vasi leži.
(prosto po Aškercu)

PODGRAD

NEKOČ:

Ime vasi:  1424 STAUDEN, 1582 POTGRADUM, 1763-1818 GERM, FIESBERG B. NEUSTӒDTEL

- Gomilno grobišče iz prazgodovinskega časa (IV: Podgrad, najdišče/3608), rimski nagrobnik (od l. 30 pr. Kr. Do l. 600; Lovenjak, 1997).

- Prvi dve cerkvi oz. kapeli sv. Lenarta in sv. Jerneja sezidani v sklopu grajskega poslopja, tudi grajsko pokopališče in ob njem kapela (Hӧfler, s. 47,91).

- Današnja Marijina cerkev je bila zgrajena leta 1662, ima baročno notranjost s tristranskim prezbiterijem. Mehovski vikarji: Lovro Laže (1663), Mihael Mausar(1687), Matija Kroiner (1707), Jožef Anton Buzzallla (1710), Janez Ovsec (1731), Ferdinand Burger (1757), Andrej Malinec (1763), prvi župnik Janez Virant. Znamenit župnik je bil Jožef Orešnik, zaslužen za izgradnjo župnišča 1885. Bil je tudi nabožni pisatelj. Župnik Janez Volčič, ki je služboval med leti 1870-1875 je bil izvrsten vrtnar in čebelar, prav tako pisatelj.

- V vasi pri št. 3 je bila romarska gostilna Pri Triletu, ki jo je vodil cerkveni ključar Johan Ambrožič, za njim sin Janez, nato sin Jožef. (Ložar, s. 171).

- Brata Matija (r. 1831) in Janez (r. 1838) Kulavic, sta bila duhovnika. Janez je bil apostolski protonotar, profesor na teološki fakulteti in stolni prošt v Ljubljani.

- Med drugo svetovno vojno so bile v vasi stalne partizanske enote, zato je bila vas večkrat napadena. 6. aprila 1944 je v bombnem napadu priletela tudi 300kg bomba v cerkveni zvonik, se odbila in padla nerazstreljena na tla.

- Stoletna lipa pri šoli je bila posajena v času učitelja Kimavca in je zaščitena kot kulturna dediščina.

DANES:

Prebivalci (1.1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 126 (71 M, 55 Ž).

PodgradPodgrad2Podgrad4

 

 

PRISTAVA

NEKOČ:

Ime vasi: PRISTAWA B. NEUSTӒDTEL, PRISTAVA

Pristava je dobila ime po gradu Mehovo. Ime Pristava ali Marof izhaja iz nemškega Meierhof. Beseda je poimenovala hišo, manjši grad z gospodarskimi poslopji in zemljiščem, ki je pripadalo graščini, v njej so nastanjeni grajski služabniki in živina.

- V vasi so predvidoma bili obrtniki - kovači, kolarji, krojači, šivilje.

- Na Pristavi se je rodil župnik Mihael Sekula (r. 1763, h.š. 11), bil je tudi župnik v Podgradu.

- Na spodnjem delu vasi je bil studenec Beč, ki je bil nekoč zelo pomemben, tu so zajemali vodo in napajali živino.

- Med drugo svetovno vojno, leta 1944, je med Pristavo in Jurno vasjo iz strmoglavljenega zavezniškega letala skočilo nekaj ameriških padalcev, ki so jih domačini naskrivaj odpeljali na Pristavo k Jeničevim in jim nato pomagali varno prepeljati na varno.

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije);  skupaj: 106 (59 M, 47 Ž).

Pristava2IMG_3804IMG_3807

 

 

KONEC

NEKOČ:

ENNDORFF, KONZ, KONEC

Ime predvidoma izhaja iz dejstva, da se vse glavne poti resnično končajo v vasi. V Sloveniji še Konc (Laško), Konca vas (Kočevje).

-  V Koncu je bil rojen jezuit Anton Umek 1814 ( umrl 1860).

- Med drugo svetovno vojno je bila v vasi partizanska postojanka z vojaškim štabom, kuhinjo, sanitetnim oddelkom, oddajnikom.

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije);  skupaj: 76 (41 M, 35 Ž).

Konec1IMG_9869Konec

 

 

VINJA VAS

NEKOČ:

EINBDORFF, WEINDORF, VINAVAS

- Vas je bila večkrat požgana, prebivalci s se težko opomogli od ognja.

- »Vrh Osterca, Kremena in hriba nad Vinovasjó se vidijo iznad Mehovega še rovi in okopi od takrat, ko so Turki grad oblegali«  zapisal Pirc, 1866, Mohorjeva družba.

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 119 ( 59 M, 60 Ž).

Vinja vas 1IMG_9870

 

 

MIHOVEC

NEKOČ:

MICHOBITZ,  MICHOUZ, MICHOVEC

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 31 (20 M, 11 Ž).

Mihovec1Mihovec 1mihovec

 

 

JURNA VAS

NEKOČ:

 JURENDORFF , JURNDORF, JURNAVAS

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 113 (62 M, 51 Ž).

Jurna vas 1Jurna vas1Jurna vas

 

 

KOROŠKA VAS

NEKOČ:

KARNDORF, KOROSCHKADORFF, KOROŠKA VAS

Notranje migracije v fevdalnem gospostvu; ime vasi je nastalo, ko so se naselili v tem prostoru prebivalci iz Koroške, torej po naseljencih, ki so prišli iz stare domovine rodu Puchs-Višnja gora,  Štajerske ob zgornji Muri, ki so jo še do XV. stoletja šteli v političnem pomenu h Koroški.(M. Kos Kronika, 1954).

Okoli leta 1160 je manjša skupina freisinških kolonistov – prišli so iz Koroške oz. Vrbskega jezera poselila 15 hub pod gradom (Koroška vas) o čemer je pisal Pavel Florjančič (1998, Dolenjske posesti nekdanjega loškega gospostva, Loški razgledi, št. 45, s. 129 – 140).

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 209 (117 M, 92 Ž).

 

Koroška vas1kOROŠKA VAS

 

 

MALI CEROVEC

NEKOČ:

CZEROBYTZ , CZOROBITZ, ZEROUZ, KLEIN

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 20 (6 M, 14 Ž).

Mali cerovec 2Mali Cerovec

 

 

VELIKI CEROVEC

NEKOČ:

CEROBYTZ,  CZOROBITZ,  ZEROUZ, GROS

Leta 1215 je Henrik, mejni grof istrski pod gradom Mehovo odstopil freisinški cerkvi 50 kmetij, o tem je pisal  Branko Reisp (Grad Mehovo, 1975, s. 5 in 6) in zgodovinar Janez Weiss (In conterminiis: razvoj mejne pokrajine Metliške…, 2013). To so vasi pod Mehovim, med njimi tudi Mali in Veliki Cerovec.

Na velikem Cerovcu je cerkev posvečena sv. Primožu in Felicijanu. Cerkev posvečeno Primožu in Felicijanu je tudi  na Vrbskem jezeru in je bila zgrajena v 9. stoletju. Isti patrocinij sv. Primoža in Felicijana je na Gabrški gori v župniji Poljane nad Škofjo Loko, kjer so tudi bile freisinške posesti.

DANES:

Prebivalci (1. 1. 2018 Statistični urad RS Slovenije); skupaj: 139 (72 M, 67 Ž).

Veliki cerovec 1 (1)Vel. Cerovec

 

Besedilo: Verica Turk

Fotografija: Jure Krakow (dron) in Živa Turk

Uredila: Barbara Meglič

 

 

novice

21. december, KS Podgrad

Voščilo

Voščilnica krajanom KS Podgrad

več >

03. december, KS Podgrad

UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD

SPOŠTOVANI UPORABNIKI POSLOVILNE VEŽICE IN GROBNIH POLJ NA POKOPALIŠČU PODGRAD Krajevna skupnost upravlja pokopališče. Vsi se trudimo, da bi bilo pokopališče in vežica čim lepše urejena. Da bo ostala urejena, se moramo vsi uporabniki držati nekaterih osnovnih pravil.

več >

15. oktober, KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 8. seje Sveta KS Podgrad, ki je potekala v septembru 2020

več >

14. september, KS Podgrad
10. avgust, KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 7. seje Sveta KS Podgrad, junij 2020

več >

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >