zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 2. zbora krajanov KS Podgrad

datum: 13. 01. 2017

Zbor krajanov je potekal 13. 11. 2016.

 1T5P6W5aOTGm4ngAAAAAElFTkSuQmCCAA==

KS PODGRAD

Podgrad 38

8000 NOVO MESTO

 

 

ZAPISNIK 2. ZBORA KRAJANOV KS PODGRAD

V Podgradu, 13. 11. 2016, ob 08:00

 

Prisotni člani sveta KS Podgrad:

Marjan Erpe( predsednik), Marko Sekula (podpredsednik), Silvo Kulovic, Janez Kobe

Odsotni: Kastelic Marta,Tomaž Robek, Jože Banič

 

Za overovatelja zapisnika sta bila soglasno potrjena: Branko Turk - Podgrad in Janez Drab - Konec

 

Na zboru je prisostvovalo 40 krajanov.

 

DNEVNI RED:

1. Pregled aktivnosti v letu 2015 in 2016

 2. Plan aktivnosti za leto 2017 – zbiranje predlogov

 3. Pogovor o izvajanju družbenih aktivnosti v KS

 4. Razno

 

Zbor je vodil predsednik sveta KS PODGRAD  Marjan Erpe. Zapisnik je vodil Marko Sekula.

 

AD 1. Pregled aktivnosti v letu 2015 in 2016

 

Jurna vas

Uredilo se je športno igrišče – začrtala so se igrišča na asfaltu, tlakovalo pot okoli cerkve in uredil plato pred cerkvijo, uredila se je drenaža okoli cerkvenega zidu, odstranila se je smreka pri pokopališču.  Kupila se je trava za športno igrišče.

 

Koroška vas

Postavil se je ekološki otok v središču vasi, uredil se je izvoz iz G 2 NM – Metlika proti Gabrovcu.

 

 Vinja vas

Ureditev asfaltnega izvoza na Oparo, postavitev ekološkega otoka.

 

Podgrad

Uredila se je meteorna voda na 2 izvozih iz vasi. Na pokopališču se bodo postavile vrata na vseh 3 vhodih na pokopališče.

 

Veliki Cerovec

Postavljen je bil ekološki otok.

 

Mihovec

Uredil se je asfaltni izvoz iz Mihovca proti Padežu.

 

 

Svet KS je skrbel za urejenost pokopališč, postavljanje kontejnerjev za odpadke, sodeloval pri ureditvi pohodniške poti na Mehovo. Skrbel za čisto okolje in organiziral čistilne akcije na področju KS.

 

S strani PGD Podgrad se je naredil popis hidrantnih omaric in stanje hidrantnega omrežja. Slednje je svet urejal z vzdrževalcem vodovodnega omrežja – JP Komunala Novo mesto.

 

Svet je bil uspešen na razpisih MO za urejanje komunalne infrastrukture in s tem ob rednih sredstvih za izboljšavo komunalne infrastrukture v višini 8.668,56 €, zagotovil preostala sredstva za realizacijo planiranih investicij.

 

Svet je zagotovil 50% delež sredstev za postavitev 14 oglasnih tabel po celi KS, ki bodo enotne za celo MO. Naročnik in organizator postavitve je MO Novo mesto. Realizacija je bila planirana za mesec september.

 

Zaradi pomanjkanja sredstev ni bila realizirana postavitev 2 defibrilatorjev – Podgrad in Koroška vas. Realizacija se prenese v leto 2017.

 

 

AD 2. Plan aktivnosti za leto 2017 - predlogi

 

Stekla je razprava in podano je bilo več predlogov glede planov in aktivnosti za 2017:

 -          Problem ograje na LC v Vinji vasi (nad Staričem)

-          Plaz Cerovec – gibanje in morebitna sanacija

-          Veliki Cerovec, prevoznost avtobusa – krožno skozi Veliki Cerovec. Cesta je OK, ponovni pregled možnosti take proge.

-          Koroška vas: izpostavi se problem izstopanja šolskih otrok iz šolskega avtobusa na G-2 NM-Metlika

-          Preuči se možnost postavitve javne razsvetljave na vseh avtobusnih postajališčih po naseljih KS Podgrad.

-          Jurna vas:ureditev kamnite razvaline pred naseljem, kot ostanek od širitve ceste Koroška vas – Jurna vas iz 80 – tih let prejšnjega stoletja

-          Jurna vas:odstavne niše za avtobus

-          Koroška vas: hitrost skozi naselje, možnost postavitve znakov

-          Koroška vas: pločnik in razsvetljava od avtobusne postaje do igrišča

-          Peska od sanacije »divjega kamnoloma« v Podgradu za urejanje JP ni več na voljo. Sanacijo upravlja AS Podgrad

-          Zimska služba: MO je podelila koncesijo za izvajanje CGP Novo mesto. (konkretne pripombe – predloge lahko krajani posredujejo na E-mail KS Podgrad, na naslov Sveta KS Podgrad ali osebno članom sveta KS Podgrad.

-          Mihovec pri kapelici:smerokazi

-          Glavna cesta: postaviti smerokaz še za Vinjo vas

-          Ogledala – že zahtevana

 

Vse izpostavljene težave bo svet KS preučil, jih v okviru možnosti postopoma tudi urejal. Prav tako bo upošteval predloge glede delovanja sveta in neposrednega stika s krajani.

 Predstavljen je bil tudi način obveščanja krajanov (internet, oglasne deske…)

Zbor je bil zaključen ob 10 uri.

 

AD 3 in AD 4 Ni bilo konkretnih pobud, predlogov, vprašanj.

 

Zapisnik pripravil:                                                                                 

SEKULA Marko                                                                                 

 

 

 

OVEROVATELJA ZAPISNIKA:

Branko Turk:

 

Janez Drab:

 

 

 

novice

01. julij, KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad

Vabilo na 7. sejo Sveta KS Podgrad, ki bo 9.7.2020

več >

10. maj, KS Podgrad

GRADNJA ODPRTEGA OPTIČNEGA OMREŽJA RUNE

Gradnja odprtega optičnega omrežja RUNE na območju MO Novo mesto. Podjetje RUNE Enia d.o.o. zagotavlja optične priključke predvsem gospodinjstvom in pravnim osebam, ki živijo, delujejo na redko poseljenih območjih.

več >

27. april, KS Podgrad

Čistilna akcija v KS Podgrad

Čistilno akcijo bomo izvedli v četrtek, 30. aprila 2020. Krajani bodo čistili po svojih vaseh, skupna akcija bo na pokopališčih KS z namenom ureditve pokopališč in njihove okolice.

več >

10. marec, KS Podgrad

6. seja Sveta KS Podgrad

Vabilo na 6. sejo Sveta KS Podgrad

več >

30. december, KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 5. seje Sveta KS Podgrad

več >

13. november, KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad

Vabilo na 5. sejo KS Podgrad v mesecu novembru

več >

22. september, KS Podgrad

Zapisnik 4. seje Sveta KS Podgrad

4. seja Sveta KS Podgrad

več >

29. avgust, KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

Vabilo na 4. sejo KS Podgrad

več >

18. julij, KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

Zapisnik 3. seje Sveta KS Podgrad

več >

22. maj, KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

3. seja Sveta KS Podgrad

več >