zemljevid krajevnih skupnosti

PRIZNANJI PROSTOVOLJCEMA RDEČEGA KRIŽA

datum: 29. 12. 2020

Na območnem združenju RKS Novo mesto so podelili priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem za njihovo deset in več letno delo. Prejela sta ju tudi dva naša sokrajana.

Iz KORK Majde Šilc sta bila dva prejemnika: Štefanija Marković in Ante Stipanović

Srebrni znak RKS je prejel Ante Stipanović, ki je eden redkih moških aktivistov in deluje v KORK Majde Šilc že več kot 25 let. Aktivno skrbi za starejše krajane, opozarja na stiske ljudi, ki jih zazna ter se angažira pri reševanju le teh. Ante je oseba s čutom in posluhom za sočloveka, ki skupaj z ostalimi prostovoljci skrbi za ohranjanje in vzdrževanje socialne varnosti in vzpodbuja humanitarni čut med ljudmi v svoji okolici. Priznanje mu je na domu predala predsednica KORK Majde Šilc Bojana Zrilić Prišel.

Bronasti znak RKS je prejela Štefanija Marković, ki je prostovoljka v KORK Majde Šilc več kot 10 let, posebej je aktivna pri zdravstveno preventivnih meritvah, ki jih opravlja pri starejših na domu. Delo opravlja predana, natančno in z veliko mero občutka za ljudi. Priznanje ji je podelila na sedežu novomeškega Rdečega križa predsednica novomeškega RK Vesna Dular. Obema prejemnikoma priznanj iskrena hvala za njihovo delo in iskrene čestitke.

Sekretarka

Barbara Ozimek

Ante Stipanovič

Štefanija Markovič

novice

15. januar, KS Majde Šilc

OSVETLJENA POT PRI VRTCU

Nova svetilka na vrtcu osvetljuje peš pot - Ragovska ul. - Ul. Marjana Kozine

več >

11. januar, KS Majde Šilc

UREDITEV PROMETNE SIGNALIZACIJE

Skupna občinska uprava občin Dolenjske (SOU OD) bo uredila in prenovila prometno signalizacijo na Ul. Marjana Kozine in Žibertovem hribu.

več >

29. december, KS Majde Šilc

PRIZNANJI PROSTOVOLJCEMA RDEČEGA KRIŽA

Na območnem združenju RKS Novo mesto so podelili priznanja najzaslužnejšim prostovoljcem za njihovo deset in več letno delo. Prejela sta ju tudi dva naša sokrajana.

več >

24. december, KS Majde Šilc
24. december, KS Majde Šilc

POROČILO O DELU KS v letu 2020

Poročilo o delu Sveta KS Majde Šilc v letu 2020 in načrtovanje za leto 2021

več >

18. december, KS Majde Šilc

PRIPRAVE NA OBNOVO IN PREUREDITEV CESTE KANDIJA - RAGOVO

Mestna občina je na pobudo KS Majde Šilc pričela s pripravami na preureditev ceste od križišča v Kandiji do Ragovega.

več >

03. december, KS Majde Šilc

ZIMSKA SLUŽBA - INFORMACIJE

MO Novo mesto - vprašanja in informacije o zimski službi

več >

03. december, KS Majde Šilc

NOVO V KS MAJDE ŠILC

Nove svetilke in urejeni ekološki otoki

več >

12. november, KS Majde Šilc

POBUDA KS ZA IZGRADNJO POTI IN NAKUP PROSTOROV

Predloga z utemeljitvijo uvrstitve v proračun MO Novo mesto za leto 2021 - izgradnja peš in kolesarske poti Žibertov hrib - Levičnikova cesta in nakup prostorov za potrebe KS v novozgrajenem bloku na Jakčevi ulici

več >

30. oktober, KS Majde Šilc

SANACIJA JAŠKA PRI BLOKU JAKČEVA UL. 19

Pri blokih na Jakčevi ulici je že nekaj časa poškodovan jašek za meteorne vode. Objavljamo obvestilo oz. pojasnilo KS glede sanacije oz. prizadevanj za ureditev.

več >