zemljevid krajevnih skupnosti

SESTANEK Z ŽUPANOM

datum: 02. 04. 2020

Predstavniki KS so se z županom pogovarjali o urejanju naše KS.

Zabeležka sestanka z županom MO Novo mesto – 21.2.2020

Prisotni:

g. Gregor Macedoni, župan,  

KS Majde Šilc - Adolf Zupan, Jasna Šinkovec, Avgust Vrščaj

 

V uvodnem delu je predsednik Sveta KS županu pojasnil, da je KS v preteklih letih sama reševala težave v zvezi z sanacijo številnih stopnišč v KS, izgradnje novih otroških igrišč, odstranjevanje starega in nevarnega drevja, sanirala velik del pešpoti.

V nadaljevanju pa so predstavniki KS predstavili probleme, ki jih KS zaradi zahtevnosti in prevelike vrednosti ne more sama reševati, tudi s sofinanciranjem ne.

 

Prometna ureditev ceste od krožišča v Kandiji do mostu v Ločni

KS zahteva, da se prometno uredi cesta od Kandije (Jakčeva ul., Ragovska ul., križišče z Ul. Marjana Kozine, do mostu v Ločni.

Ta cesta je zaprtju Glavnega trga postala obvoznica in se je zelo povečal promet in hitrosti vozil.

Cesta vključno s križišči ni bila zgrajena za tako gostoto prometa in hitrosti, zato je potrebno cesto s pločniki urediti predvsem iz varnostnega stališča. Dotrajano je tudi samo cestišče (jame, poškodovan asfalt).

KS predlaga, da se cesto uredi tako, da bo varna za pešče in voznike, predvsem križišče z Ul. Marjana Kozine.

Potrebno je narediti ukrepe za zmanjšanje hitrosti, izboljšati preglednost in dolgoročno narediti to cesto manj privlačno za njeno uporabo, kot obvoznice.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno srečamo v začetku marca, ko bo na MO prišel nov sodelavec za ceste.

 

Obnova razsvetljave na Žibertovem hribu

Na Žibertovem hribu je stara ulična razsvetljava, ki ne ustreza sedanjim standardom in se stalno kvari.

Že več let si KS prizadeva, da bi razsvetljavo uredili in kljub obljubam MO se še vedno ni nič premaknilo.

Župan je predlagal, da se glede te zadeve ponovno slišimo v konec marca, ko bo MO uredila prioritete investicij.

 

Kakovost zraka

MO Novo mesto je po meritvah ARSO ena bolj onesnaženih občin, predvsem z delci PM.

KS zahteva, da MO začne z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja.

KS predlaga, da se preko dimnikarskih služb in obveščanja začne osveščati občane za manjše onesnaževanje z malimi kurilnimi napravami.

Potrebno bi bilo tudi namestiti avtomatsko napravo ali naprave za sprotno merjenje onesnaženosti, saj so sedanji podatki za 1 mesec nazaj.

Župan je obljubil, da bo glede tega MO ukrepala.

 

Zabeležka se pošlje vsem prisotnim in shrani v arhivu KS. Naloži se tudi na spletno stran KS.

Zabeležil:Avgust Vrščaj

                                                                  

novice

14. september, KS Majde Šilc

NOVO V NAŠI KS

OBNOVA OGRAJE IN NOVA IGRALA

več >

14. september, KS Majde Šilc

OTROCI LAHKO USTVARJAJO V NARAVI

DOŽIVLJAJSKO IGRIŠČE NA RAGOVSKI UL.

več >

23. junij, KS Majde Šilc

VEČINA VOZI PREHITRO

NA CESTI OD LOČENSKEGA MOSTU PROTI RAGOVSKI ULICI VEČINA VOZNIKOV VOZI PREHITRO. Cesta je postala po zaprtju Glavnega trga mestna obvoznica po kateri se dnevno pelje do 2.800 vozil. Objavljamo meritve hitrosti Voznike prosimo da spoštujejo prometne predpise in omejitev hitrosti 50 km/uro.

več >

03. junij, KS Majde Šilc

UREJAMO NAŠO KS

S pomočjo Komunale Novo mesto in MO Novo mesto urejamo našo KS

več >

02. junij, KS Majde Šilc

MERITVE HITROSTI NA Ul. Marjana Kozine

Rezultati meritev hitrosti na Ul.Marjana Kozine

več >

15. maj, KS Majde Šilc

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Graben/2 (v nadaljevanju: OPPN). Pobudnik je pretežni lastnik zemljišč na območju obravnave. Izhodišča za pripravo OPPN se skladno z zakonodajo pripravijo pred sprejetjem odločitve o pripravi OPPN in se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev ...

več >

02. april, KS Majde Šilc

SESTANEK Z ŽUPANOM

Predstavniki KS so se z županom pogovarjali o urejanju naše KS.

več >

05. marec, KS Majde Šilc
29. januar, KS Majde Šilc

VABILO na 8. sejo Sveta krajevne skupnosti - sreda 29.1.2020

Objavljamo VABILO na 8. sejo Sveta krajevne skupnosti in gradivo

več >

19. januar, KS Majde Šilc

VLOMI SO TUDI V NAŠI KS

NEPRIDIPRAVI NAJVEČKRAT VLAMLJAJO V POZNIH POPOLDANSKIH URAH IN KO NI NIKOGAR DOMA

več >