zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 2. KORESPONDENČNE SEJE SVETA KS DRSKA

datum: 09. 12. 2020

od 02.11.2020 do 05.11.2020

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

Z A P I S N I K

2. korespondenčne seje Sveta KS Drska, ki je potekala od 02.11.2020 do 05.11.2020 z  e-mail korespondenco do opredelitve mnenja članov sveta KS Drska glede predlaganih sklepov. Člani sveta KS Drska, ki so bili vabljeni po e-pošti: Jožef Preskar, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Borut Jakše, Mira Retelj in Jožica Cekuta. Po telefonu je vabljen k sodelovanju Polde Fink.

Dnevni red:

Novoletna okrasitev v KS Drska
Pomoč ŠD Drska ob ustanovitvi kolesarske sekcije

Gradivo k 1. in 2.točki  dnevnega reda je bilo priloženo.

 

K 1. Točki

Novoletna okrasitev v KS Drska

KS Drska je v preteklem letu investirala nakup svetlobnih teles za novoletno okrasitev ulic krajevne skupnosti. Vsi člani se strinjajo, da bi se okrasitev izvedla in bila enaka  kot v preteklem letu. Za izvedbo okrasitve moramo pridobiti tri ponudnike.

SKLEP.: Za izvedbo novoletne okrasitve KS Drska  se strinjajo vsi člani sveta KS Drska. Pridobi se tri ponudbe in dela oddajo najugodnejšemu ponudniku.

 

K 2.točki

Pomoč ŠD Drska ob ustanovitvi kolesarske sekcije

ŠD Drska letos ustanavlja kolesarsko sekcijo. Za promocijo ekipe bodo kupili kolesarske drese. Z napisi na dresih bodo promovirali vse, ki bodo pomagali pri nakupu dresov, zato prosijo za finančno pomoč. Vsi člani sveta se strinjajo , da se pomoč pri nakupu dresov odobri v višini 500,00 EUR.

SKLEP.: ŠD Drska se odobri finančna pomoč pri ustanavljanju kolesarske sekcije v višini 500,00 EUR.

 

Zapisnik se posreduje vsem članom sveta KS Drska.

Zapisnik pripravila                                                               predsednica

Jožica Cekuta                                                                         Mira Retelj

novice

17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Tudi v letošnjem letu je potekala velika čistilna akcija krajevnih skupnosti Novo mesto dne 29. aprila 2020

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >