zemljevid krajevnih skupnosti

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

datum: 09. 12. 2020

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

1. korespondenčne seje Sveta KS Drska, ki je potekala 8.4.2020 z e-mail korespondenco do opredelitve mnenja članov glede predlaganega sklepa. Člani sveta KS Drska, ki so bili vabljeni po e-pošti: Jožef Preskar, Majda Kavšek, Matjaž Kavšek, Borut Jakše, Mira Retelj in Jožica Cekuta. Po telefonu je vabljen k sodelovanju Polde Fink.

Dnevni red:

1. Objava razpisa za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020

Vabilo in gradivo (razpis) k 1. točki dnevnega reda je bilo priloženo.

 

K 1. Točki

Objava razpisa za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020:

 

Svet Krajevne skupnosti Drska

R A Z P I S U J E

na podlagi sklepa z dne 8.4.2020 zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020.

 

Priznanje lahko prejmejo:

  1. Krajani KS Drska:
  2. Posamezniki, ki niso krajani KS Drska: Podjetja, zavodi, društva in drugi:

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

Pozitivno mnenje o objavi razpisa,  je podalo 6 članov sveta. Sklep je sprejet.

SKLEP.: Objavi se razpis za zbiranje predlogov za podelitev nagrade in priznanja KS Drska za leto 2020, na spletni strani KS Drska in na vseh oglasnih deskah v KS Drska.

 

Zapisnik se posreduje vsem članom sveta KS Drska.

 

Zapisnik pripravila                                                               predsednica

Jožica Cekuta                                                                          Mira Retelj

novice

17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Tudi v letošnjem letu je potekala velika čistilna akcija krajevnih skupnosti Novo mesto dne 29. aprila 2020

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >