zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisnik 13. seje Sveta KS Drska

datum: 20. 12. 2019

dne 16.12.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

sestanka 13. seje  Sveta KS Drska, ki je bil dne 16.12.2019 z začetkom ob 18.0 uri v prostorih KS Drska.

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakše,  Jožica Cekuta, Jože Preskar  in Matjaž Kavšek.

ODSOTNIA: Majda Kavšek

Vabljeni : Boštjan Jurak

OSTALI PRISOTNI: Bojan Vernig, Jernej Šulc in Joaqhin Lopez

 

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnikov 10., 11. in 12.  Seje sveta KS.
  2. Igrišče na Cesarjevi ulici
  3. Projekti v letu 2020
  4. Razno

 

K 1.točki

Pregledani so  zapisniki 10., 11., in 12 seje sveta in potrjeni s strani vseh prisotnih članov sveta KS Drska.

 

K 2.točki

Igrišče na Cesarjevi ulici

Na Cesarjevi ulici poleg balinišča se nahaja otroško igrišče, ki zajema asfaltirano površino za košarko z nameščenimi 2. košema, tekaško progo  ter igrala z manjše otroke. Namenjen je manjšim in malo večjim otrokom. Igrišče se nahaja v neposredni bližini otroškega vrtca Pedenjped. Vrtec je nekaj časa uporabljal igrišče za otroke v dopoldanskem času, po sedanji zakonodaji in zaradi vandalizma, pa so se razmere glede varstva otrok zaostrile.

Ker  mora vrtec zaradi prejema dveh novih skupin otrok iz OŠ Drska zagotoviti prostor in večje zunanje igralne površine, se je obrnil na MO NM. S strani MO Novo mesto smo tako prejeli dopis s predlogom, da celotno igrišče prejme v upravljanje Vrtec Pedenjped. Svet  KS Drska se s tem predlogom ni strinjal. Po daljšem usklajevanju je Svet KS Drska pristal, da se polovica igrišča na dodelitev ½ igrišča vrtcu in sicer po sredini sedanjega igrišča od žične ograje vrtca do sredine asfaltiranega igrišča. Druga polovica ob Cesarjevi ulici  pa bi ostala KS  Drska. Za ureditev primernega  igrišča KS rabi 1500 – 2000 m2 površine.

Predstavniki krajanov  so podali naslednje zahteve glede otroškega igrišča na Cesarjevi ulici:

  1. Za krajane ograja kot je postavljena sedaj ni sprejemljiva.
  2. Želijo, da se ohrani celotno igrišče
  3. Želijo biti vključeni v projekt igrišča
  4. Želijo souporabo celotnega igrišča

J. Preskar: Svet KS ima premalo pristojnosti,  da sam odloča o spremembah. Lastnik igrišča je MO Novo mesto.

M. Retelj:  Svet KS Drska želi v letu 2020 na novo urediti del tega igrišča, da bo primeren za vse otroke in starejše krajane.

B. Vernig: Krajani KS Drska so podpisali peticijo in zbrali preko 200 podpisov za ohranitev otroškega igrišča.

Sklep.: Na zahtevo krajanov se ustavijo vse aktivnosti v zvezi s širitvijo prostora za otroški vrtec na igrišču Cesarjeve ulice.

Lokacija  sklicanega sestanka na temo – Otroško igrišče na Cesarjevi ulici - s predstavnikom vrtca, predstavnikom MO NM, s člani sveta KS Drska in krajani KS Drska, za sredo 18.12.2019 ob 15.30 uri, se prestavi v jedilnico OŠ Drska.

 

K.3.točki

Projekti v letu 2020

Obravnavani so bili predlogi za izvedbo projektov v letu 2020. Nekaj predlogov je bilo posredovano s strani krajanov, nekaj pa jih je v program uvrstil svet.

tabela 13 seja 2019

SKLEP: Svet KS Drska prijavi na razpis MO Novo mesto vseh deset projektov, ki jih bo realiziral po prioritetah, kot so navedeni v zgornji tabeli.

 

K 4. točki

4.1 Onesnažen zrak zaradi dimniških izpustov

Na svet KS Drska so prispele pritožbe krajanov, zaradi gostega sladkastega dima, ki se širi z lokacije stanovanjskih hiš na Drski 35 in na Šalijevi  ulici 12.

Sklep.:  Krajanu na teh naslovih se pošlje opozorilo o prenehanju onesnaževanja zraka.

 

4.2 Proš nja za pomoč pri organizaciji razstave

Društvo gojiteljev malih pasemskih živali vsako leto prireja razstavo malih pasemskih živali v Osnovni šoli Drski. Ker nimajo lastnih sredstev prosijo za pomoč pri organizaciji razstave.

Sklep.: Društvu gojiteljev malih  pasemskih živali se odobrijo sredstva v višini 200 Eur.

 

4.3 Društvo polžek – prošnja za pomoč

Društvo Polžek prosi za pomoč pri izvajanju svojega delovanja.

Sklep.: Društvu Polžek se odobrijo sredstva v višini  200 Eur.

 

Seja je bila zaključena ob 19.40 uri

                                                   

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska:

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

 

 

 

 

novice

26. april, KS Drska

Čistilna akcija mestnih občin 29.4.2020

Ob 9.00 uri pri čolnarni v Irči vasi ali Ob 9.00 uri pri trgovini TUŠ na Drski.

več >

09. april, KS Drska

Zbiranje predlogov za prejemnike priznanj in nagrad KS Drska za leto 2020

Obrazložene predloge kandidatov za priznanja zbiraSvet Krajevne skupnosti Drska, Ulica Slavka Gruma 9, 8000 Novo mesto do 30. aprila 2020.

več >

17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
17. februar, KS Drska
01. januar, KS Drska
20. december, KS Drska