zemljevid krajevnih skupnosti

Zapisik 5. seje Sveta KS Drska

datum: 22. 05. 2019

dne 15.04.2019

KS Drska prosojno ozadje-logo

Ulica Slavka Gruma 9

8000  NOVO MESTO

 

Z A P I S N I K

 

 

sestanka 5. seje  Sveta KS Drska, ki je bil izveden dne 15.04.2019 z začetkom ob 19.30 uri v prostorih KS Drska.

 

PRISOTNI ČLANI:   Mira Retelj, Polde Fink, Borut Jakše,  Jožica Cekuta, Jože Preskar  in Matjaž Kavšek.

ODSOTNIA: Majda Kavšek

Sejo je vodila predsednica Mira Retelj in predlagala naslednji

 

DNEVNI RED:

  1. Pregled in potrditev zapisnika zadnje seje
  2. Plan preplastitev  in asfaltiranje ulic ter javna razsvetljava za obdobje 2019-2022
  3. Športne igre  2. Olimpijada KS MO novo mesto
  4. Projekti v letu 2019
  5. Razno

 

K 1.točki

Pregledan je  zapisnik 4. seje sveta in potrjena s strani vseh prisotnih članov.

 

K 2.točki

Plan preplastitev in asfaltiranje ulic ter javna razsvetljava za obdobje 2019-2022

KS DRSKA

tabela

Plan je bil posredovan Mestni občini Novo mesto.

Postopki preplastitev se bodo izvajali postopoma odvisno od zahtevnosti projekta in razpoložljivosti sredstev.

    

K 3. Točki

Športne igre - ll. Olimpijada krajevnih skupnosti Mestne občine Novo mesto

Dne 18.05.2019 se bodo odvijale športne igre krajevnih skupnosti Mestne občine  Novo mesto. Organizator iger je KS Drska in ŠD Drska.

Organizacijski odbor je že pripravil pravila in program tekmovanja ter prijavnice, kar je že bilo postano vsem KS. Rok za prijave na igre je 26.4.2019.

Za financiranje iger je ŠD Drska vložilo prijavo na razpis, KS pa bodo prispevale prijavnino glede na število njihovih udeležencev in sicer imajo na razpolago prijavnino 1 – 8,00 €, ki vsebuje 1 obrok hrane ali prijavnino 2 – 12,00 €, ki vsebuje 2 obroka hrane.

 

SKLEP: KS Drska prijavi svojo ekipo športnikov, ki jo izbere ŠD Drska.

               Za udeležbo se odobri prijavnica v višini 12,00 €/osebo.

 

K 4.Točki

Projekti v letu 2019

  • 4.1 Srebrniče – ureditev obrežja reke Krke

Tudi krajani Srebrnič, želijo ureditev obrežja ob reki Krki na delu, kjer je nekdaj že bilo vaško kopališče. Za izvedbo projekta ureditve dostopa do Krke in ureditve kopališča v Srebrničah bomo vključili gospoda Juraka.

  • 4.2 Balinišče in igrišče na Cesarjevi ulici

Balinišče  in igrišče na Cesarjevi ulici sta brez osvetlitve – brez električnega napajanja, brez vodovoda (pitne vode ) ter brez kanalizacije. Ker projekt nima ustrezne dokumentacije (legalizacije projekta), je najprej potrebno novelirati projektno dokumentacijo in nato pristopiti k izvedbi del.

 

K 5. Točki

  • 5.1 Prošnja balinarskega društva

Balinarsko društvo Drska prosi  za pomoč v materialu, da bi prebarvali brunarico na balinišču.

Sklep.: Odobri se nakup materiala za barvanje brunarice pri podjetju Gazvoda d.o.o. v višini 83,29 Eur.

  • 5.2  Otroška igrišča v krajevni skupnosti Drska

Pregled otroških igrišč v krajevni skupnosti Drska sta opravila Matjaž Kavšek in Mira Retelj. Seznam potrebnih vzdrževalnih del je bil poslan MO Novo mesto. Tudi Agencija za šport je že pregledala igrišča in pristopila k izvajanju.

 

Seja je bila zaključena ob 21.00 uri                                 

Tajnica KS Drska:                                                       Predsednica KS Drska

  Jožica CEKUTA                                                               Mira RETELJ

novice

21. marec, KS Drska

12. Dan za spremembe 10.4.2021

Vabilo k sodelovanju

več >

20. marec, KS Drska
17. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska
09. december, KS Drska

ZAPISNIK 1. korespondenčne seje Sveta KS Drska

od 8.4.2020 do opredelitve mnenj

več >

09. december, KS Drska
09. december, KS Drska