zemljevid krajevnih skupnosti

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

datum: 05. 12. 2018

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

Naše stališče je tudi odziv na številne pobude - tako krajanov KS Center kot občanov Novega mesta ter drugih obiskovalcev, ki jih prejemamo, od kar je Glavni trg delno prenovljen in so ga njegovi obiskovalci prepoznali kot prostor, namenjen pešcem. Od kar je po Glavnem trgu ponovno stekel promet, je več kot očitno, da le-ta ni ustrezno prilagojen za promet: vozišče ni vidno, vozniki pešcev ne opazijo in ne upoštevajo predvidenega prometnega režima, promet poteka po trgu navzdol in so hitrosti vozil previsoke… Očitna pa je tudi estetska okrnjenost prostora, od kar so se na njem ponovno pojavila vozila. V času popolne zapore delno obnovljenega Glavnega trga smo prebivalci Novega mesta in okolice (in ne le KS Center) prepoznali ta del kot prostor, ki z omejitvijo prometa predstavlja možnost za kvalitetno preživljanje prostega časa. Z vzpostavitvijo in popestritvijo trgovske in gostinske ponudbe bi prebivalce Novega mesta in širše okolice to še dodatno vzpodbudilo k obisku mestnega jedra in posledično k načrtovani oživitvi Glavnega trga in novomeškega mestnega jedra.

Vodstvu Mestne občine Novo mesto kot nosilcu projekta in odgovornemu za urejanjem prometnega režima v Mestni občini Novo mesto zato predlagamo vzpostavitev prometnega režima znotraj naslednjih predpostavk:

1. Na Glavnem trgu naj promet poteka izključno za časovno omejeno dostavo (v jutranjih in nočnih urah) in intervencijo.

2. Izvoz iz mesta oz. dovoz do Kandijskega mostu naj poteka po Sokolski ulici, ki naj se ustrezno uredi.

3. Promet po zalednih ulicah, vzhodno od Glavnega trga (območje Šolske, Dilančeve in bližnjih ulic), naj bo namenjen izključno prebivalcem ter lastnikom nepremičnin in njim pripadajočih zemljišč, ki so namenjena parkirnim prostorom ter eventuelno izvajalcem poslovnih in drugih dejavnosti. Za vzpostavitev omenjenega stanja se zavzemamo za omejitev prometa z vzpostavitvijo ustreznih tehničnih preprek kot je postavitev potopnih stebričkov ipd., ki bodo postavljene v konsenzu z MO Novo mesto, strokovnimi službami ter ostalimi deležniki.

4. Pospeši naj se izgradnja predvidenih parkirišč in ureditev neustreznih parkirišč v bližini.

Od MONM pričakujemo tudi, da se oblikuje ožja skupina ključnih deležnikov in predstavnikov prometne stroke, v okviru katere bomo skupaj, na podlagi realnih situacij, potreb krajanov in drugih ter strokovnih mnenj oblikovali končen prometni režim.

Pri tem je potrebno spomniti, da je bil zadnji sklep projektne delovne skupine, ki je bila na predlog MONM razpuščena, da se izvede poskusno obdobje prometnega režima in oceni

njegova ustreznost. Glede na številna negativna mnenja, ki jih prejemamo na aktualen prometni režim, lahko tudi to obdobje razumemo kot poskusno in ugotovimo, da prometni režim ni ustrezen.

Dopuščamo tudi možnost, da se bodo v prihodnosti pokazale nekatere neustreznosti rešitve. Zato predlagamo sistematično spremljanje delovanja prometnega režima z okvirno predvidenimi možnostmi prilagajanja.

Novo mesto, 3. december 2018

Svet KS Center Novo mesto

Matija Škof, predsednik

novice

10. junij, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 17. junija 2020 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

02. marec, KS Center

Poziv k oblikovanju izhodišč za pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta

Mestna občina Novo mesto vodi postopek za začetek priprave sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta stavbnega otoka med Kastelčevo in Rozmanovo ulico v mestnem jedru Novega mesta v nadaljevanju: SDUN 2. Pobudnik priprave SDUN 2 je ZARJA d.o.o., Prešernov trg 5, 8000 Novo mesto. Izhodišča za pripravo SDUN 2 se skladno z zakonodajo pripravijo ...

več >

15. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 22. januarja 2020 ob 17:30 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

07. oktober, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v četrtek, 17. oktobra 2019 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

26. junij, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v torek, 2. julija 2019 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

01. februar, KS Center

Zapisnik redne seje sveta KS Center z dne 16. 1. 2019

Objavljamo zapisnik redne seje Sveta KS Center z dne 16.1.2019.

več >

09. januar, KS Center

VABILO NA REDNO SEJO SVETA KS CENTER NOVO MESTO

Vabim vas na redno sejo sveta Krajevne skupnosti center Novo mesto, ki bo potekala v sredo, 16. januarja 2019 ob 18:00 v sejni sobi, na Rozmanovi ulici 10 v Novem mestu.

več >

21. december, KS Center

Zapisnik konstitutivne seje Sveta KS Center ter Izredne seje z dne 19. 12. 2018

Objavljamo zapisnik konstitutivne seje Sveta KS Center ter zapisnik izredne seje sveta z dne 19. 12. 2018.

več >

07. december, KS Center

ZApisnik redne seje Sveta KS Center z dne 8. 11. 2018

Objavljamo zapisnik redne seje Sveta z dne 8. 11. 2018. Zapisnik bo potrjen na dopisni seje dne 9. 12. 2018.

več >

05. december, KS Center

Stališče Sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto do prometne ureditve na Glavnem trgu po prenovi mestnega jedra

Člani sveta Krajevne skupnosti Center Novo mesto smo mnenja, da je potrebno promet na Glavnem trgu po zaključeni prenovi odpraviti oziroma ga omejiti, kolikor je le mogoče.

več >