vodilna slika

Reception office MONM

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto Seidlova cesta 1 8000 Novo mesto tel: +386 (0) 7 39 39 202 e-mail: mestna.obcina@novomesto.si

Kabinet župana Rotovž Glavni trg 7 8000 Novo mesto ​tel: +386 (0) 7 39 39 244 e-mail: kabinet@novomesto.si

 

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Novo mesto in Občine Straža Topliška cesta 2 8000 Novo mesto tel.: +386 (0) 7 39 39 270 e-mail: skupna.uprava@novomesto.si