Municipal administration

The Head of the Municipal Administration is the Mayor who has the role of managing and supervising it. The work of the Municipal Administration is directly managed by the Director of Municipal Administration.

 

DIRECTOR OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

Mrs Vida Čadonič Špelič, Ph.D.,

Čadonič Špelič VidaVida Čadonič Špelič, Ph.D., was the Member of the first convocation of the National Assembly, the State Secretary at the Ministry of Agriculture, Forestry and Food, the General Director of the Veterinary Administration and the Director-General of the Administration for Food Safety, Veterinary Activity and Plant Protection. She has had more than 30 years of experience in public administration and she knows well an extensive part of legislation, since she was also actively involved in Slovenia's entry into the EU and, later on, the Slovenian Presidency of the European Council. For ten years, she was chairing one of the largest bodies within the ministry, which employs more than 400 people.

Today she is the Director of the Novo mesto Municipal Administration. The main objective of her work is to establish efficient, people-friendly municipal administration, which is focused on the needs and interests of every citizen and to promote the development of the Urban Municipality of Novo mesto. The operation of Municipal government under her leadership is legal and professional, without any possibility of influencing by the politics or various lobbies and interest groups that would like to achieve their personal benefits.

Contact:
E-mail:
Phone: 00 386 7 39 39 206

 

OFFICES OF MUNICIPAL ADMINISTRATION

1. Finance and General Affairs Office

DSC 0142Finance and General Affairs Office coordinates the preparation and implementation of the municipal budget, does the accounting for the funds of the municipality, provides legal support and manages the tasks of the Main Office and the Reception Office.

Head of the Office: Mrs Katarina Petan
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
PETAN Katarina vodja urada za finance in splošne zadeve /
ANDREJČIČ Matija sistemski administrator VII/1 /
AVSEC Ana podsekretarka - občinska pravobranilka /
BARTELJ Andreja finančnik V /
BERUS Andreja višja svetovalka za upravno poslovanje /
BLATNIK Stanka strokovna sodelavka VII/2-II /
BUDJA Petra višja svetovalka za krajevne skupnosti /
CIMERMANČIČ Branka finančnik VI /
EJUP Maja računovodja VII/2-II /
GAČNIK Vladimir podsekretar za informatiko /
GORENC Maja višja svetovalka za občinski svet /
GRABNAR Dragica finančnik VII/2-I /
HROVAT Zorka računovodja VII/2-I /
JANKO Nives sistemski administrator VII/2-II /
JERINA MESTNIK Claudia višja svetovalka za splošne zadeve /
KURETIČ Aleš podsekretar za arhiv in upravno poslovanje /
LAKNER Vanja podsekretarka za splošno pravne zadeve /
LUZAR Nataša računovodja VII/2-II /
mag. MACEDONI Janja podsekretarka za proračun /
mag. PIRC Judita podsekretarka za splošne zadeve /
PERNEK Natalija računovodja VII/2-II /
PETERLIN Danijel strokovni sodelavec VI /
PRIMC Miloš analitik VII/2-I /
Sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
TURK Klavdija strokovna sodelavka VII/2-II - za arhiv in upravno poslovanje /
VIRC Suzana podsekretarka za občinski svet /
VOVKO Silva podsekretarka za kadrovske zadeve /
ZUPANČIČ Mojca strokovna sodelavka V /

2. Spatial Planning and Development Office

DSC 0117Spatial Planning and Development Office deals with spatial planning, managing municipal tangible assets, development projects in the field of public utility service and roads infrastructure, development projects in the field of environment protection and nature protection.

Head of the Office: Mr Iztok Kovačič
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
BJELAJAC Stanislava vodja oddelka za premoženjske zadeve /
dr. KOVAČIČ Iztok vodja urada za prostor in razvoj /
DULAR Miloš vodja oddelka za promet in mobilnost /
TAVČAR Mojca vodja oddelka za okolje in prostor /
BELE ZATEŽIĆ Špela strokovna sodelavka VII/2-I - za investicije /
BERGER Aleš višji svetovalec za promet /
BRULC Helena višja svetovalka za komunalni prispevek /
DULAR Miran strokovni sodelavec VI - za varovanje občinskih cest /
ENGEL Nataša višja svetovalka za investicije /
GERBAJS Martin strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
GERŠIČ Peter strokovni sodelavec VII/2-I- za razvoj in pametne skupnosti /
GORŠE Mladen višji svetovalec za promet /
GRAHEK Mirko višji svetovalec za občinske ceste /
GRAHEK Pia višja svetovalka za premoženjske zadeve /
HADŽIČ Tina strokovna sodelavka VII/2-II - za premoženjsko pravne zadeve /
JENIČ Pavle višji svetovalec za investicije /
JERALA Izidor podsekretar za prostorsko načrtovanje /
JUKIĆ Luka strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije /
KLEMENČIČ Sašo strokovni sodelavec VII/2-I - za investicije in upravljanje s komunalno infrastrukturo /
KOŠLJAR Ksenja strokovna sodelavka VII/1 - za premoženjske zadeve /
KOTAR Nina strokovna sodelavka VII/1 - za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
KUŽNIK Mojca višja svetovalka za komunalni prispevek /
LENASSI MALNARIČ Mojca podsekretarka za premoženjske zadeve /
LUKMAN Tatjana strokovna sodelavka VII/2-II /
LUMPERT VERČEK Polona višja svetovalka za odmero nadomestila /
mag. KOBE Jože podsekretar za komunalne dejavnosti /
mag. PLUT Lidija podsekretarka za pripravo prostorskih aktov in upravne postopke /
MALI Peter strokovni sodelavec VI /
MEDVED Jože strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
MERLIN Igor višji svetovalec za prostorsko načrtovanje /
MUHIČ Gregor strokovni sodelavec VII/2-II - za mobilnost /
MUREN Melita višja svetovalka za prostorsko načrtovanje /
Nadzor parkirišč - dežurna številka +386 7 07 33 21 802; 031 211 293 /
NOVOSEL BREŠČAK Janja višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
OKLEŠČEN Danica višja svetovalka za investicije /
PAVLIČ Simona višja svetovalka za gospodarske javne službe /
PLANTAN Darja podsekretarka za investicije /
POTOČAR Sebastjan strokovni sodelavec V - vzdrževalec parkirišč /
POTOKAR Aleš strokovni sodelavec VI - vzdrževalec parkirišč /
PRAZNIK Tomaž višji svetovalec za pripravo prostorskih aktov /
PUPIČ Izidor strokovni sodelavec VII/2-II - za investicije in razvoj /
SENIČAR Klavdija strokovna sodelavka VII/1- za trajnostne mobilnosti regionalne kolesarske povezave /
Sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /
ŠTERN Nataša višja svetovalka za ceste /
ŠURLA Aleš višji svetovalec za razvojne projekte in energetski management /
TEKSTOR Viktorija višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /
TOMAŽIN Igor strokovni sodelavec VII/2-II - za promet /
UDOVČ Mihael višji svetovalec za prostorski informacijski sistem /
VARDIJAN Mirjana višja svetovalka za premoženjske zadeve /
VESELY Vera višja svetovalka na področju kmetijstva /
VRANC Veno administrator V - za EU sofinanciranje projektov +386 7 /
ZALETELJ Irena višja svetovalka za pripravo prostorskih aktov /

3. Social Affairs Office

DSC 0596 (2)Social Affairs Office executes the tasks from the areas of pre-school education, education, social and healthcare security, the Roma issues, culture, sport and youth activities.

Head of the Office: Mrs Jana Bolta
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
dr. BOLTA SAJE Jana vodja urada za družbene dejavnosti /
BORŠIĆ Sandra podsekretarka za kulturo /
ČEŠAREK Andreja strokovna sodelavka VII/2-II - za področje družbenih dejavnosti /
DOLTAR Janez višji svetovalec za romsko problematiko /
mag. JERIČ Mateja podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo /
MENGER Ivica višja svetovalka za šport in mladino /
NOVAK Tončka podsekretarka za šolstvo in izobraževanje /
POTOČAR Suzana višja svetovalka za predšolsko vzgojo /
Sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 289 /

4. Intermunicipal Inspectorate

Head: Mr Peter Judež
Contact:

Employees

surname and name work position mail phone mobile
ŽELEZNIK Brigita vodja organa - direktorica občinske uprave (inšpektorica svetnica) /
AVGUSTINČIČ Niko inšpektor /
DRAGAN Anja višja svetovalka za pravne zadeve /
DUH Jure višji svetovalec za promet /
FEJZIĆ Fikret višji svetovalec za civilno zaščito in požarno varstvo /
JUDEŽ Peter inšpektor svetnik /
KOSTAJNŠEK David višji občinski redar /
KOVAČ Denis občinski redar /
MERVAR Maja višja svetovalka za pravne zadeve /
PERŠE Jani občinski redar /
Sprejemna pisarna +386 7 07 39 39 270 /
TOLAR Tina občinska redarka +386 /
VRHOVNIK Martina Ana inšpektorica svetnica /