Več kot 3,3 milijone sofinancerskih sredstev za nadaljnjo prenovo mestnega jedra, gradnjo stanovanj in Kettejev drevored

datum: 28. 02. 2020

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdilo seznam sofinanciranja petnajstih izbranih operacij mestnih občin za projekte trajnostne urbane strategije, med katerimi so trije novomeški.

DSC_5183

S pomočjo odobrenega sofinanciranja v skupni višini 3,36 milijonov evrov bomo v Novem mestu uredili stanovanja na Glavnem trgu, nadaljevali prenovo mestnega jedra na Rozmanovi ulici in Prešernovem trgu ter uredili tematsko pot Gradišče Marof in Kettejev drevored.

Dela na območju Kettejevega drevoreda in gradišča Marof so se začela že konec lanskega leta, s čimer poteka urejanje širšega območja, na katerem je v prihodnosti predviden arheološki park. Pri urejanju Kettejevega drevoreda so bila do sedaj odstranjena nevarna drevesa ter zasajena nova drevesa. Sledi ureditev makadama, ki bo na strmejših delih površinsko prevlečem s protiprašno zaščito ter postavitev drogov javne razsvetljave ter urbane opreme. V teku je tudi izvedba tematske poti na Marofu. Dela v vrednosti slabih 470 tisoč evrov (z DDV), pri čemer bomo  prejeli 370 tisoč evrov sofinanciranja, naj bi se predvidoma zaključila poleti prihodnje leto.

GT stanovanja

Za rekonstrukcijo objekta Glavni trg 2, v katerem bomo uredili osem stanovanj neto tlorisne površine od 55 do 110 m2, je objavljen razpis za izbor izvajalca gradbenih del. Ob uspešni izvedbi razpisa bi lahko že spomladi sledil tudi začetek gradbenih del. Ocenjena vrednost projekta znaša približno 1,8 milijona evrov (z DDV), potrjena vrednost sofinancerskih sredstev pa predstavlja polovico celotne investicije.

Nadaljevanje prenove mestnega jedra na delu Rozmanove ulice in Prešernovega trga se bo začelo predvidoma v drugi polovici leta. Pred tem se predvidoma marca na tem območju začnejo arheološke raziskave, na podlagi katerih bo nato določen obseg arheoloških izkopavanj. Ocenjena vrednost investicije znaša nekaj manj kot 2,7 milijona evrov, na občina pa bomo prejeli slabih 2,1 milijona evrov sofinanciranja.

Izbrani projekti, s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije mestnih občin, bodo sofinancirani iz evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Skupščina Združenje mestnih občin Slovenije je v začetku leta potrdilo tudi sofinanciranje za tri naložbe na področju trajnostne mobilnosti v skupni višini 1,7 milijonov evrov, s pomočjo katerega bomo zgradili dve novi brvi čez Krko in uredili manjkajočo kolesarsko povezavo med Bršljinom in Drsko.

_DSC0216

Povezane novice

27. januar

Odobreno sofinanciranje za tri novomeške projekte

Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) je potrdilo seznam izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN). Skupaj je...

več >

nazaj