Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - Sever

datum: 02. 04. 2019

Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas - sever (razgrnitev od 9. 4. do 10. maja 2019).

Javno se razgrne dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Birčna vas – sever, ki ga je izdelalo podjetje GPI d.o.o., Novo mesto v marcu 2019 (v nadaljevanju: dopolnjen osnutek prostorskega akta).

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka prostorskega akta  bo potekala v prostorih Mestne občine Novo mesto, Urad za prostor in razvoj, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto, I. nadstropje, od 9. aprila 2019 do vključno 10. maja 2019. 

Javna obravnava dopolnjenega osnutka prostorskega akta bo v sredo, 10. aprila 2019 ob 16. uri, v prostorih Podružnične šole Birčna vas, Birčna vas 1, 8000 Novo mesto.

 

Več podrobnosti v priponki:

Javno naznanilo

nazaj