vodilna slika

Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2018

datum: 12. 06. 2018

Razpisni rok se prične 12. 6. 2018 in traja do 3. 9. 2018 oziroma do porabe sredstev v letu 2018.

Na podlagi 66. in 100. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list  RS, št. 77/07 UPB-1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg) in 27. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list št. 33/16 in 21/17) objavlja Mestna občina Novo mesto

JAVNI POZIV za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2018

Predmet razpisa je sofinanciranje prenov objektov povezanih z adaptacijo, zaključnimi deli in zaščito objektov, ki so razglašeni kot kulturni spomenik na območju Mestne občine Novo mesto v letu 2018.

Več v priponkah.

 

Priponke

Javni poziv za sofinanciranje akcij zaščite kulturne dediščine v Mestni občini Novo mesto v letu 2018.doc

Obrazec 1.docx

Obrazec 2.docx

Obrazec 3.docx

Obrazec 4.docx

Obrazec 5.xlsx

 

 

 

 

 

nazaj