Namera o prodaji oz. menjavi nepremičnine

datum: 04. 01. 2018

Namera o prodaji nepremičnine katastrska občina 1455 Bršljin

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji nepremičnine katastrska občina 1455 Bršljin, parcela 1157/2 v izmeri 13 m2 do celote (1/1).

Nepremičnina bo prodane zainteresiranemu kupcu z metodo neposredne pogodbe.

 

nazaj