Namera o prodaji nepremičnine

datum: 19. 12. 2017

Namera o prodaji dela nepremičnine parc. št. 2160/45 k.o. Smolenja vas, s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o prodaji dela nepremičnine parc. št. 2160/45 k.o. Smolenja vas, v predvideni izmeri 416 m2, v deležu do celote (1/1).

 

Nepremičnina bo predmet menjalne pogodbe kot enakovredna nadomestna nepremičnina skladno s prvim odstavkom 105. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in nadaljnji).

nazaj