Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 15. 12. 2017

Namera o oddaji stavbe št. 216 k.o. 1482 – Ragovo s pripadajočim zemljiščem parc. št. 249/3 k.o. 1482 – Ragovo in dveh delov parc. št. 249/3, obe k.o. 1482 – Ragovo, v najem s sklenitvijo neposrednih pogodb.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji stavbe št. 216 k.o. 1482 – Ragovo s pripadajočim zemljiščem parc. št. 249/3 k.o. 1482 – Ragovo in dveh delov parc. št. 249/3, obe k.o. 1482 – Ragovo, v najem.

 

Nepremičnine bodo oddane v najem z metodo neposredne pogodbe.


 

nazaj