Namera o prodaji premičnega premoženja

datum: 15. 12. 2017

Objavljamo namero prodaji premičnega premoženja.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 1. odstavka 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014) namero o prodaji premičnega premoženja:
-    vozilo DACIA LSDAAH, LOGAN /1.4/, letnik 2005 (registriran, v voznem stanju)

Premičnina bo prodana zainteresiranim kupcem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj