Namera o oddaji nepremičnin v najem

datum: 08. 12. 2017

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnin parc. št. 2294/1 k.o. 1489-Cerovec in del nepremičnine parc. št. 1821/5 k.o. 1480-Potov vrh v najem/brezplačno uporabo.

Nepremičnini bosta oddani z metodo nepostredne pogodbe.

 

nazaj