Namera o oddaji stvarnega premoženja v najem

datum: 07. 12. 2017

Namera o oddaji nepremičnin parc. št. 258/36, 258/31, 258/33, 358/13 in 258/35, vse k.o. 1482 – Ragovo, v najem s sklenitvijo neposredne pogodbe.

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 48. Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) namero o oddaji nepremičnin parc. št. 258/36, 258/31, 258/33, 358/13 in 258/35, vse k.o. 1482 – Ragovo, v najem.

 

Nepremičnine bodo oddane v najem z metodo neposredne pogodbe.

nazaj