Namera o ustanovitvi stvarne pravice

datum: 29. 11. 2017

Ustanovitev služnosti na nepremičnini parc. št. 874/14 k.o. 1454 Daljnji vrh

Mestna občina Novo mesto objavlja na podlagi 3. odstavka 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011 in nadaljnji) namero o ustanovitvi služnosti za izgradnjo, obratovanje, nadzor, vzdrževanje in rekonstrukcijo priključka plinovoda na nepremičnini parc. št. 874/14 k.o. 1454 Daljnji vrh, v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine parc. št. 761/7 k.o. 1454 Daljnji vrh.

 

Služnost se ustanavlja z metodo neposredne pogodbe.

nazaj