Namera o oddaji nepremičnine v najem

datum: 29. 11. 2017

Mestna občina Novo mesto na podlagi 48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 34/2011 in nadaljnji) objavlja namero o oddaji dela nepremičnine parc. št. 547/45, k.o. 1484 Šmihel pri Novem mestu, v predvideni površini 350 m2, v najem.

Del nepremičnine bo oddan zainteresiranemu najemniku z metodo neposredne pogodbe.

nazaj